Μη χασετε
Αρχική / Αρχείο ετικετών: νοητική υστέρηση

Αρχείο ετικετών: νοητική υστέρηση

Feed Subscription

Συγγενής υποθυρεοειδισμός και κεντρικό νευρικό σύστημα

O συγγενής υποθυρεοειδισμός (ΣΥ) υπήρξε μία από τις συχνότερες αιτίες νοητικής υστέρησης στο πρόσφατο παρελθόν. O ρόλος των θυρεοειδικών ορμονών (Τ3, Τ4) στην ανάπτυξη του εγκεφάλου είναι ιδιαί­τερα σημαντικός, κυρίως σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση των κυττάρων και το σχηματισμό των στρωμάτων, τη συναπτογένεση και τη μυελίνωση. Τα κλασσικά σημεία και συμπτώματα του ΣΥ δεν είναι συνήθως ορατά αμέ­σως μετά τη γέννηση, αλλά αναπτύσσονται προοδευτικά τις πρώτες εβδομάδες της ζωής, και συνεπώς, η κλι­νική διάγνωση δεν είναι πάντα εύκολη και μπορεί να καθυστερήσει, οδηγώντας σε μη αναστρέμιμη νοητικη υστέρηση. Η εφαρμογή του προγράμματος ανίχνευσης (screening test) στις περισσότερες χώρες του κόσμου εί­χε ως αποτέλεσμα την πρώιμη διάγνωση και έγκαιρη έναρξη θεραπείας υποκατάστασης με θυροξίνη, οδηγώ­ντας σε σαφή και σημαντική βελτίωση της νοητικής ανάπτυξης των παιδιών με ΣΥ. Ωστόσο, παρά την πρωιμότερη διάγνωση και θεραπεία, στα παιδιά με ΣΥ παραμένει ο κίνδυνος να εμφανίσουν ήπιες νοητικές και μυικοκινητικές διαταραχές.

Διαβάστε περισσότερα »

Επίπεδα φυσικής κατάστασης αθλητών με νοητική υστέρηση και απροπόνητων ατόμων με φυσιολογικό Δείκτη Νοημοσύνης

Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσει τα επίπεδα αερόβιας ικανότητας και μυϊκής δύναμης νεαρών ενηλίκων καλαθοσφαιριστών με νοητική υστέρηση (ΝΥ) και να τα συγκρίνει με τα αντίστοιχα επίπεδα απροπόνητων ατόμων με φυσιολογικό Δείκτη Νοημοσύνης (ΦΑΝ), παρόμοιας ηλικίας. Στη μελέτη συμμετείχαν 10 νεαροί ενήλικες καλαθοσφαιριστές με ελαφρά προς μέτρια ΝΥ, ηλικίας 22.9 ± 4.1 ετών και 10 απροπόνητοι ενήλικες με ΦΑΝ, ηλικίας 23.5 ± 2.0 ετών. Ο Δείκτης Νοημοσύνης των καλαθοσφαιριστών με ΝΥ εκτιμήθηκε με το Stanford Binet Intelligence scale. Ο προσδιορισμός της μέγιστης πρόσλημης οξυγόνου (VO2mJ έγινε σε δαπεδοεργόμετρο με τον αναλυτή EOS SPRINT. Η εκτίμηση της μυϊκής δύναμης των πρόσθιων και των οπίσθιων μηριαίων μυών έγινε σε ένα ισοκινητικό δυναμόμετρο (CYBEXII) στις γωνιακές ταχύτητες 60°, 1800 και 300°.sec-1. Οι καλαθοσφαιριστές με ΝΥ συμμετείχαν σε πρόγραμμα προπόνησης 4.5 ωρών εβδομαδιαία για τουλάχιστον 1 έτος. Από τα αποτελέσματα δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p>.05) μεταξύ των δύο ομάδων στις υπό εξέταση παραμέτρους της φυσικής κατάστασης. Συ- μπεραίνεται ότι ενήλικες καλαθοσφαιριστές με ΝΥ είναι ικανοί να βελτιώσουν τις φυσικές τους ικανότητες συμμετέχοντας σε μακροπρόθεσμη, συστηματική και καλά δομημένη φυσική δραστηριότητα.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top