Μη χασετε
Αρχική / Τεύχη / Τεύχος 3 2012

Αρχείο κατηγορίας: Τεύχος 3 2012

Feed Subscription

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και αντιμετώπιση του Συνδρόμου Αποφρακτικής Άπνοιας Ύπνου της παιδικής ηλικίας

Το Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας Ύπνου (Σ.Α.Α.Υ.) είναι μία συχνή κλινική οντότητα της παιδικής ηλικίας που μπορεί να εμφανίσει σοβαρές επιπλοκές, εάν δεν θεραπευθεί έγκαιρα και σωστά. Το 2002 η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (ΑΑΠ) δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και αντιμετώπιση του Σ.Α.Α.Υ. της παιδικής ηλικίας και το 2012 ανέθεσε σε επιτροπή εμπειρογνωμόνων την αναθεώρηση αυτών των οδηγιών με σκοπό: 1. Να ευαισθητοποιήσει τους ιατρούς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην αναγνώριση του συνδρόμου, ώστε να μην καθυστερεί η διάγνωση και να αποφεύγονται οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειές του. 2. Να εκτιμήσει τις τεχνικές διάγνωσης 3. Να περιγράψει τις θεραπευτικές επιλογές 4. Να δώσει κατευθυντήριες οδηγίες για την παρακολούθηση αυτών των παιδιών 5. Να συζητήσει πεδία που χρήζουν περαιτέρω έρευνας. Οι οδηγίες απευθύνονται σε παιδιάτρους και άλλους κλινικούς ιατρούς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, αλλά και σε εξειδικευμένους ιατρούς του ύπνου, σε παιδοπνευμονολόγους, αναπτυξιολόγους - παιδιάτρους, νευρολόγους και ωτορινολαρυγγολόγους. Οι οδηγίες επικεντρώνονται σε μη επιπεπλεγμένο Σ.Α.Α.Υ., δηλαδή σε Σ.Α.Α.Υ. που διαπιστώθηκε σε κατά τα άλλα υγιή παιδιά, τα οποία έχουν ως παράγοντα κινδύνου την υπερτροφία των αμυγδαλών ή την παχυσαρκία. (Παχύσαρκο θεωρείται κάθε παιδί με BMI > 95η Ε.Θ. για την ηλικία και το φύλο). Οι οδηγίες δεν περιλαμβάνουν βρέφη μικρότερα του έτους, ασθενείς με κεντρική άπνοια ή σύνδρομα υποαερισμού, ασθενείς που συνδυάζουν Σ.Α.Α.Υ. με άλλα νοσήματα όπως κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, νευρομυικά νοσήματα (συμπεριλαμβανομένης και της εγκεφαλικής παράλυσης), χρόνια πνευμονική νόσο, λαρυγγομαλάκυνση, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μεταβολικά νοσήματα και σύνδρομο Down.

Διαβάστε περισσότερα »

Πρόληψη της δευτεροπαθούς φίμωσης

Φίμωση είναι η αδυναμία της μερικής ή πλήρους αποκά¬λυψης της βαλάνου με την κατάσπαση της ακροποσθίας. Η πρωτοπαθής (φυσιολογική) φίμωση οφείλεται είτε στην ύπαρξη βαλανοποσθικών συμφύσεων, είτε σε στενό αλλά ευένδοτο δακτύλιο ακροποσθίας, ή στην συνύπαρξη των δυο αυτών καταστάσεων. Η δευτεροπαθής (παθολογική) φίμωση οφείλεται στην ανάπτυξη ουλώδους συνδετικού ιστού επί του δακτυλίου της ακροποσθίας. Στην περίπτω¬ση αυτή περιορίζεται η ευενδοτότητα και ως εκ τούτου η λειτουργικότητα της ακροποσθίας, με συνέπεια την αδυ¬ναμία της κατάσπασης αυτής ή τη δυσκολία επαναφοράς της (παραφίμωση). Η πρόληψη της δευτεροπαθούς φίμω¬σης η οποία χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης, μπορεί να επιτευχθεί με την αναγνώριση και σωστή αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς φίμωσης.

Διαβάστε περισσότερα »

Λιπιδαιμικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία της αθηρωμάτωσης

Η αθηρωμάτωση αποτελεί την βασική αιτία εκδήλωσης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ανάμεσα στους παράγοντες κινδύνου συγκαταλέγονται και οι λιπιδαιμικοί, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών επιπέδων ορού της ολικής χοληστερόλης, της LDL-χοληστερόλης, της απολιποπρωτεΐνης Β-100 και της λιποπρωτεΐνης (α), και των χαμηλών επιπέδων της HDL-χοληστερόλης και της απολιποπρωτεΐνης Α-Ι. Η σωστή ενημέρωση του γενικού πληθυσμού, ο προσδιορισμός του λιπιδαιμικού προφίλ και η εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασυμπτωματικά άτομα, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων από την παιδική ηλικία.

Διαβάστε περισσότερα »

Σοβαρή έλλειψη βιταμίνης Β12 σε βρέφος 10 μηνών

Η ανεπάρκεια της βιταμίνης Β12 αποτελεί την κύρια αιτία μεγαλοβλαστικής αναιμίας και οφείλεται συνήθως σε σιτιστικά αίτια ή σύνδρομα δυσαπορρόφησης. Στα βρέφη εκδηλώνεται με διαταραχές από το κεντρικό νευρικό και το αιμοποιητικό σύστημα. Περιγράφεται η περίπτωση θήλεος βρέφους 10 μηνών που γεννήθηκε από μητέρα αποκλειστικά χορτοφάγο και θήλασε. Το βρέφος κατά την εισαγωγή εμφάνισε γενικευμένη υποτονία, νωθρότητα, καθυστέρηση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης και πανκυτταροπενία. Διαπιστώθηκαν χαμηλά επίπεδα Β12 και αυξημένη ομοκυστεΐνη ορού. Μετά από 15ημερη αγωγή με ενδοφλέβια χορήγηση Β12 παρατηρήθηκε αποκατάσταση της κλινικής και αιματολογικής του εικόνας.

Διαβάστε περισσότερα »

Αξιοπιστία και εγκυρότητα ερωτηματολογίου για τη μελέτη των αλγών αύξησης σε παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως επτά ετών (πρόδρομη δημοσίευση) Επιδημιολογικό εργαλείο αξιολόγησης αλγών αύξησης

Εισαγωγή: Ο πόνος των κάτω άκρων κατά την παιδική ηλι¬κία είναι ένα συνηθισμένο αίτιο προσέλευσης του μικρού ασθενή στον παιδίατρο. Δεν υπάρχει ωστόσο ακριβής εκτίμηση της συχνότητάς του, ή κάποιο ερωτηματολόγιο αναφοράς για τη διερεύνησή του. Σκοπός: Η δημιουργία ενός ελληνόγλωσσου ερωτηματο-λογίου, κατάλληλου για την ανίχνευση των αλγών αύξησης στο γενικό πληθυσμό των παιδιών ηλικίας 4-7 ετών. Μέθοδος: Μετά από βιβλιογραφική ανασκόπηση συ¬ντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 27 κλειστού τύπου ερωτήσεις, δύο δυνατοτήτων απάντησης (ΝΑΙ-ΟΧΙ), που περιλαμβάνει τις παραμέτρους της εντόπισης, της διάρκει¬ας, της επιμονής του πόνου και της κληρονομικότητας. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου αξιο¬λογήθηκαν σε πληθυσμό 83 γονέων παιδιών που παρακο¬λουθούσαν νηπιαγωγείο και Α' τάξη Δημοτικού, ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου της Αθήνας.

Διαβάστε περισσότερα »

Εκτεταμένη εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση σε αγόρι 14 ετών

Τα θρομβοεμβολικά επεισόδια, αν και σπάνια στα παιδιά, αυξήθηκαν την τελευταία δεκαετία, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην επιβίωση παιδιών με χρόνια υποκείμενα νοσήματα, στη χρήση κεντρικών φλεβικών καθετήρων, καθώς και στη χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων. Οι νέες απεικονιστικές μέθοδοι και η αναγνώριση και εργαστηριακή τεκμηρίωση περισσότερων προθρομβωτικών παραγόντων συμβάλλουν στην κλινική υποψία της θρόμβωσης, διευκολύνουν τη διάγνωση και καθορίζουν τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Περιγράφεται περίπτωση ’4χρονου εφήβου με άλγος, οίδημα και χωλότητα του αριστερού κάτω άκρου, στον οποίο τέθηκε η διάγνωση της εκτεταμένης εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης, μετά τον εκτεταμένο εργαστηριακό έλεγχο. Αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με τη χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους.

Διαβάστε περισσότερα »

Ψυχογενής βήχας στα παιδιά: ανασκόπηση 114 περιστατικών

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογήσει την ευαισθησία των εκδηλώσεων και ευρημάτων του ψυχογενή βήχα στη διάγνωση της νόσου. Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα 114 παιδιών που διεγνώσθησαν με ψυχογενή βήχα και είχαν τακτικό έλεγχο στη Παιδοπνευμολογική Μονάδα της Γ' Παιδιατρικής Πανεπιστημιακής Κλινικής της Θεσσαλονίκης για περίοδο 9 ετών (2002-2010). Αποτελέσματα: Σε παιδιά σχολικής ηλικίας με χρόνιο βήχα, τα πιο σημαντικά κλινικά χαρακτηριστικά ενδεικτικά της ψυχογενούς φύσης του είναι: η πλήρης ύφεσή του κατά τη διάρκεια της νύχτας, το φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα χωρίς εισπνευστικό σιγμό ή εκπνευστικό συριγμό, η μη συσχέτισή του με την άσκηση και η μη ανταπόκριση στα αντιβηχικά/αντιασθματικά φάρμακα. Συμπεράσματα: Η αναγνώριση από τον παιδίατρο των χαρακτηριστικών του ψυχογενή βήχα σε ένα παιδί σχολικής ηλικίας με χρόνιο βήχα μη ειδικής αιτιολογίας, συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση και σωστή αντιμετώπιση, ώστε να αποφευχθούν δαπανηρές και μη απαραίτητες εξετάσεις καθώς και άσκοπη χορήγηση φαρμάκων.

Διαβάστε περισσότερα »

Διερεύνηση της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων σε ασθενείς με β-μεσογειακή αναιμία

Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό την εξέταση της λει-τουργικότητας των αιμοπεταλίων σε ασθενείς με ομόζυγη β-μεσογειακή αναιμία καθώς και την ανεύρεση πιθανής συσχέτισης με τη χορηγούμενη θεραπεία αποσιδήρωσης. Στη μελέτη έλαβαν μέρος 39 ασθενείς με β-μεσογειακή αναιμία (παιδιά, έφηβοι και νεαροί ενήλικες) οι οποίοι υποβάλλονταν σε πρόγραμμα τακτικών μεταγγίσεων. Οι ασθενείς λάμβαναν θεραπεία αποσιδήρωσης με δεφερα- σιρόξη ή δεφεριπρόνη, μόνη, ή σε συνδυασμό με δεσφερι- οξαμίνη. Η διερεύνηση της λειτουργικότητας των αιμοπε¬ταλίων περιελάμβανε τη δοκιμασία PFA-’00, καθώς και τη δοκιμασία συσσώρευσης σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπε¬τάλια με τη μέθοδο LTA (light transmission aggregometry) χρησιμοποιώντας 5 αγωνιστές. Όσον αφορά στα αποτε¬λέσματα, ο χρόνος PFA-’00 βρέθηκε παρατεταμένος στο 64,’% των ασθενών που εξετάστηκαν. Ποσοστό 66,6% των ασθενών εμφάνισε ελαττωμένη LTA στην αδρεναλίνη και ποσοστό 23,’% ελαττωμένη LTA σε δύο ή περισσότερους από τους αγωνιστές που χρησιμοποιήθηκαν. Ποσοστό 5’,3% των ασθενών εμφάνιζε ταυτόχρονα παθολογική δοκιμασία συσσώρευσης αιμοπεταλίων και παρατεταμέ- νο χρόνο PFA-’00, ενώ μόνο το ’2,8% του συνόλου είχε φυσιολογικές τιμές και στις δύο δοκιμασίες. Όσον αφορά στη θεραπεία αποσιδήρωσης, δε διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ του είδους της αποσιδήρωσης και αμφότερων των δοκιμασιών LTA και PFA-’00.

Διαβάστε περισσότερα »

Υποξαιμική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια και Θεραπευτική υποθερμία

Η υποξαιμική-ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια (ΥΙΕ) αποτελεί σημαντική αιτία νεογνικής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Μέχρι πρόσφατα, η αντιμετώπισή της ήταν υποστηρικτική. Ωστόσο, σήμερα, υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής θεραπευτικής υποθερμίας (ΘΥ), που αποδεδειγμένα βελτιώνει την έκβαση των μεγάλων πρόωρων και τελειόμηνων νεογνών (>36 εβδομάδες κύησης) με μέτρια-σοβαρή ΥΙΕ. Η ΘΥ πρέπει να εφαρμόζεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα από τη γέννηση (τις πρώτες 6 ώρες ζωής), γεγονός που απαιτεί ανάλογη ευαισθητοποίηση και επαγρύπνιση από μέρους των μαιευτήρων και των παιδιάτρων-νεογνολόγων. Στο συγκεκριμένο άρθρο, συνοψίζονται τα σύγχρονα δεδομένα για την εφαρμογή της ΘΥ στη νεογνική ηλικία. Επιπλέον, εκφράζονται απόψεις με βάση την υπάρχουσα διεθνή εμπειρία από την εφαρμογή της ΘΥ σε νεογνά με μέτρια-σοβαρή ΥΙΕ, που μπορεί να βοηθήσουν στη δημιουργία εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών για το συγκεκριμένο θέμα.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top