Μη χασετε
Αρχική / Author Archives: jin0x (page 31)

Author Archives: jin0x

Feed Subscription

Αναφυλακτική αντίδραση μετά από λήψη φιστικιού

Περιγράφεται περίπτωση κοριτσιού που προσκομίσθηκε στα εξωτερικά ιατρεία δύο φορές για αλλεργική αντίδραση μετά από λήψη φιστικιού. Η πρώτη συνέβη σε ηλικία 13 μηνών και είχε την κλινική εικόνα αναφυλακτικού shock. Χορηγήθηκε άμεσα αδρεναλίνη και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας. Η δεύτερη συνέβη σε ηλικία 15 μηνών μετά από λήμη φιστικοβούτυρου, ήταν πιο ήπια και αντιμετωπίσθηκε με τη χορήγηση αδρεναλίνης και αναστολέων των Η1 υποδοχέων. Στους γονείς του νηπίου δόθηκαν αυστηρές οδηγίες αποφυγής λήψης φιστικιού και παραγώγων του καθώς η αλλεργία στο φιστίκι μπορεί να διαρκεί δια βίου και συχνά να είναι απειλητική για τη ζωή.

Διαβάστε περισσότερα »

H υπέρταση στην παιδική ηλικία

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην διάγνωση, στην αξιολόγηση και στην αντιμετώπιση της υπέρτασης στα παιδιά και στους εφήβους. Στο άρθρο αυτό γίνεται ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, όσον αφορά τις σωστές μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης, την τάση να εξελίσσεται η υπέρταση του παιδιού σε υπέρταση του ενηλίκου (“ιχνηλάτηση” της αρτηριακής πίεσης), καθώς και την αιτιολογία, το διαγνωστικό έλεγχο και τη θεραπεία (φαρμακευτική και μη) της υπέρτασης στα παιδιά. Οι ορισμοί της υπέρτασης που παρουσιάζονται είναι σε εναρμόνιση με τους ορισμούς της 7ης αναφοράς της Joint National Committee (JNC, 2003) που αναφέρεται στην υπέρταση των ενηλίκων. Επί πλέον, γίνεται αναφορά στους πρότυπους πίνακες φυσιολογικών τιμών της αρτηριακής πίεσης των παιδιών, που δημοσιεύτηκαν το 2004 από την National High Blood Pressure Education Program Working Group (NHBPEPWG).

Διαβάστε περισσότερα »

Οι νεότερες απόψεις για την αντιμετώπιση των αλλεργικών νοσημάτων με αντι-lgE μονοκλωνικό αντίσωμα

Η ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE) είναι γνωστό ότι αποτελεί κύριο μεσολαβητή στις τύπου I αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Η ελάττωση των επιπέδων της αποτελεί ένα πολύ ελκυστικό τρόπο αντιμετώπισης των αλλεργικών νοσημάτων. Η χρήση του μονοκλωνικού αντισώματος omalizumab (rhuMab-E25) δεσμεύει την ελεύθερη IgE με τον σχηματισμό μικρών τριμερών η εξαμερών συμπλεγμάτων. Η δέσμευση της ελεύθερης IgE στη θέση Οε3, εμποδίζει την ικανότητά της να αλληλεπιδράσει με τους ΕεεΕΪ υποδοχείς υμηλής συγγένειας και προφανώς και με τους ΕΟεΕΠ ή CD23 υποδοχείς χαμηλής συγγένειας στα διάφορα κύτταρα. Το οmalizumab δεν μπορεί να συνδεθεί με την IgE η οποία έχει ήδη συνδεθεί με τους FCεRI και FCεRII υποδοχείς στην επιφάνεια των κυττάρων. Τα επίπεδα της IgE ελαττώνονται πολύ γρήγορα μετά τη χορήγησή της και έχει δειχθεί ότι εμποδίζει την άμεση και την επιβραδεινόμενη αλλεργική αντίδραση η οποία προκαλείται μετά την εισπνοή αλλεργιογόνων. Άλλη μελέτη έχει δείξει ελάττωση των ηωσινόφιλων κυττάρων στις εκκρίσεις μέχρι και 11 φορές σε διάστημα 24 ωρών. Εχουν γίνει μελέτες για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς της, σε περιπτώσεις αλλεργικού άσθματος και αλλεργικής ρινίτιδας, σε ενηλίκους και παιδιά. Ελαττώνει τα συμπτώματα του άσθματος, τη χρήση άλλων φαρμάκων και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των ασθενών με αλλεργικό άσθμα και ρινίτιδα.

Διαβάστε περισσότερα »

Φυσική Αγωγή σε παιδιά με σοβαρή απώλεια ακοής

Η σοβαρή έκπτωση της ακοής αποτελεί χρόνιο πρόβλημα με σοβαρές επιπτώσεις στην αντίληψη, κατανόηση και έκφραση του προφορικού λόγου, στην ατομική και κοινωνική συμπεριφορά καθώς και στην κινητική ανάπτυξη. Τα κυριότερα προβλήματα τα οποία παρουσιάζουν τα παιδιά με κώφωση, σχετίζονται με δυσκολία στην επικοινωνία λόγω μειωμένης ακουστικής και λεκτικής ικανότητας. Συγχρόνως παρουσιάζουν συχνότερα προβλήματα συμπεριφοράς. Κωφά και βαρήκοα παιδιά μπορούν να εκπαιδευτούν σε κοινά προγράμματα φυσικής αγωγής με ακούοντα. Η ενασχόληση με τον αθλητισμό μπορεί να μετριάσει τα ψυχικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στόχος της φυσικής αγωγής εκτός από την βελτίωση των κινητικών ικανοτήτων και της φυσικής κατάστασης είναι η πρόληψη της κοινωνικής απομόνωσης μέσα από το ομαδικό παιχνίδι και τις ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες. Ωστόσο απαιτούνται ειδικές στρατηγικές και εξατομικευμένα προγράμματα φυσικής αγωγής για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση δεξιοτήτων που καθυστερούν, καθώς και τη βελτίωση ικανοτήτων που υπολείπονται λόγω της πάθησης όπως είναι η ισορροπία, ο προσανατολισμός στο χώρο, η ικανότητα αντίληψης του ρυθμού και η κιναισθητική ικανότητα.

Διαβάστε περισσότερα »

Συστροφή υδατίδας κύστης του όρχι (Morgagni) Εγχειρητική ή συντηρητική θεραπεία;

Η κύστη του όρχεως γνωστή και ως νδατίδα κύστη περιγράφηκε από τον Morgagni το 1761. Υπάρχει στο 92% των αρρένων και αποτελεί υπόλειμμα του πόρου του Muller. Η συστροφή της υδατίδας κύστης του όρχεως είναι η πιο συχνή αιτία οξέος ημιόσχεου στην παιδική ηλικία. Με την παρούσα εργασία διε- ρευνήσαμε εάν η εγχειρητική δεραπεία, υπερτερεί της συντηρητικής σε περιπτώσεις ανατροφής της κύστεως Morgagni. Υλικό-Μέδοδος: Ανασκοπήσαμε όλους τους φακέλους των παιδιών με οξύ ημιόσχεο (εκτός των νεογνών) που νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας κατά το χρονικό διάστημα 2001-2002. Βρέθηκε ότι νοσηλεύτηκαν 97 παιδιά με οξύ ημιόσχεο. Εξ αυτών τα 69 ύστερα από κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έπασχαν από συστροφή κύστης του Morgagni. Από τα υπόλοιπα 28, τα 18 είχαν συστροφή όρχεως, τα 6 ορχεο- επιδιδυμίτιδα και τα 4 ιδιοπαθές οίδημα του οσχέου, τα οποία και χειρουργήδηκαν. Αποτελέσματα: Από τα 69 παιδιά με διάγνωση συστροφή κύστης Morgagni, τα 22 χειρουργηδηκαν και αφαιρέθηκε η κύστη (Α Ομάδα) ενώ στα υπόλοιπα 47 εφαρμόστηκε συντηρητική θεραπεία (Β Ομάδα). Ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο ήταν για την Α Ομάδα 1-3 ημέρες και για την Β Ομάδα 0-2 ημέρες. Συμπέρασμα: Από τα αποτελέσματα της μελέτης μας προκύπτει ότι υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορούμε να ακολουθήσουμε την συντηρητική αγωγή στη θεραπεία της συστραφείσας κύστης Morgagni, πρακτική που εφαρμόζουμε στην κλινική μας.

Διαβάστε περισσότερα »

Αλλεργιολογικός έλεγχος στις οικογένειες παιδιών με αλλεργικό βρογχικό άσθμα

Το αλλεργικό βρογχικό άσθμα αποτελεί την mo συχνή ατοπική χρόνια πάθηση στα παιδιά. Για την εκδήλωση του, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η γενετική προδιάθεση και διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Μελετήθηκαν συνολικά 261 μέλη, 27 πυρηνικών και 33 διευρυμένων οικογενειών, 60 παιδιών με αλλεργικό βρογχικό άσθμα. Στα μέλη των οικογενειών βρέθηκαν χαμηλότερα επίπεδα της ολικής IgE σε σχέση με τα επίπεδα της IgE των ασθματικών παιδιών της μελέτης. Ειδικά IgE αντισώματα ανιχνεύθηκαν σε 44/60 οικογένειες (73,3%). Αναλυτικά σε 55,2% μητέρες, 49,1% πατέρες και σε 31,67% αδέρφια.. Στις διευρυ- μένες οικογένειες σε 52,9% παππούδες και γιαγιάδες από την μητέρα και 33,3% παππούδες και γιαγιάδες από τον πατέρα ανιχνεύθηκαν θετικά ειδικά IgE αντισώματα. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,02), στη συχνότητα εμφάνισης ειδικών IgE αντισωμάτων στα ακάρεα στις γιαγιάδες από την μητέρα 42,8%, σε σχέση με τις γιαγιάδες από τον πατέρα 9,5%. Συμπερασματικά επιβεβαιώθηκε ότι η ατοπία και το άσθμα κληρονομούνται σε μεγαλύτερη συχνότητα από τη μητέρα.. Γενικά η κληρονομικότητα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην αλλεργική προδιάθεση και την ειδική αλλεργική ευαισθητοποίηση στα ακάρεα.

Διαβάστε περισσότερα »

Η αντιμετώπιση της ασφυξίας μετά τη γέννηση

Η αντιμετώπιση της ασφυξίας αρχίζει αμέσως μετά τη γέννηση και επεκτείνεται στη νεογνικη περίοδο. Η μη έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβάσεων σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να επιδεινώσει την υπάρχουσα βλάβη. Είναι σημαντικό, αμέσως μετά τη γέννηση, η αναζωογόνηση να γίνεται με την καλύτερη τεχνική και να προλαμβάνεται η υποθερμία η υπερθερμία στην αίθουσα τοκετών καθώς και κατά τη μεταφορά του νεογνού σε περιγεννητικό κέντρο. Κατόπιν, η παροχή κατάλληλης υποστηρικτικής φροντίδας αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο στη φροντίδα του ασφυκτικού νεογνού. Η τακτική κλινική και εργαστηριακή εκτίμηση συμβάλλει στην πρώιμη ανίχνευση και στην έγκαιρη αντιμετώπιση των επιπλοκών. Η υποξαιμική-ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια, συμβατικά, αντιμετωπίζεται με την υποστήριξη του αναπνευστικού και κυκλοφορικού συστήματος καθώς και με τη χορήγηση αντισπασμωδικών φαρμάκων. Τα τελευταία χρόνια, εκτός από την κλασσική υποστηρικτική αντιμετώπιση, σε κλινικές μελέτες αξιολογούνται νέες νευροπροστατευτικές στρατηγικές, προκειμένου να περιορισθεί η βαρύτητα της εγκεφαλικής βλάβης μετά από ένα υποξαιμικό-ισχαιμικό επεισόδιο.

Διαβάστε περισσότερα »

Ιστιοκυτταρική νεκρωτική λεμφαδενίτιδα (Νόσος Kikuchi-Fujimoto): Περιγραφή περίπτωσης σε παιδί

Περιγράφεται περίπτωση εμφάνισης της νόσου Kikuchi-Fujimoto σε κορίτσι ηλικίας 8 χρονών. Μοναδικό σύμπτωμα της νόσου ήταν ανώδυνη τραχηλική λεμφαδενίτιδα. Η διάγνωση τέθηκε με βιομία προσβεβλημένου λεμφαδένα, όπου ανιχνεύθηκε η χαρακτηριστική ιστιοκυτταρική νεκρωτική λεμφαδενίτιδα. Ένα μήνα μετά τη διάγνωση η νόσος υποτροπίασε με την εμφάνιση ανώδυνης τραχηλικής λεμφαδενίτιδας ετερόπλευρα. Αυτοπεριορίσδηκε μετά από διάστημα 2 μηνών.

Διαβάστε περισσότερα »

Δερμοειδής κύστη στο έδαφος της στοματικής κοιλότητας

Οι δερμοειδείς κύστεις είναι καλοήθη μορφώματα τα οποία εντοπίζονται συνήβως στον οφθαλμικό κόγχο, τον δόλο του κρανίου και ενδοκρανιακά. Η συχνότητα εμφάνισης τους στο έδαφος της στοματικής κοιλότητας είναι μικρή (αποτελούν λιγότερο από το 0,01% όλων των κύστεων της στοματικής κοιλότητας) και συνήβως παρουσιάζονται τη 2η με 3η δεκαετία της ζωής. Περιγράφουμε κορίτσι 8 χρόνων με δερμοειδή κύστη στο έδαφος της στοματικής κοιλότητας, η οποία πρόβαλε στον τράχηλο, στη διάγνωση της οποίας συνέβαλε σημαντικά η μαγνητική τομογραφία και η υπερηχοτομογραφία.

Διαβάστε περισσότερα »

Νόσος Gaucher Περιγραφή πέντε περιπτώσεων

Η νόσος του Gaucher είναι η πιο συχνή γενετικά καθοριζόμενη διαταραχή των λυσοσωμιακών ένζυμων. Οφείλεται σε ανεπάρκεια του ένζυμου β-γλυκοσερεμπροσιδάση και είναι πολυσυστηματική νόσος η οποία εκδηλώνεται με τρεις διαφορετικές κλινικές εικόνες, τους τύπους I, II και III, ανάλογα με την παρουσία και τη βαρύτητα της συμπτωματολογίας από το ΚΝΣ. Η ενζυμική δεραπεία υποκατάστασης μπορεί να επιδράσει θετικά στις αιματολογικές παραμέτρους, στον όγκο του σπλήνα και τις σκελετικές εκδηλώσεις της νόσου. Περιγράφονται 5 περιπτώσεις παιδιατρικών ασθενών με νόσο του Gaucher οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην κλινική μας σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Οι τέσσερις από τους ασθενείς αυτούς διαγνώστηκαν στον έλεγχο που διενεργήθηκε για διερεύνηση ηπατοσπληνομεγαλίας ενώ ο πέμπτος ασθενής ήταν ασυμπτωματικός αδελφός ενός από τους προηγούμενους ασθενείς και βρέθηκε στον έλεγχο ρουτίνας των οικογενειών.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top