Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Επιδημιολογικά στοιχεία των διακομιδών της Παιδιατρικής Κλινικής του δευτεροβαθμίου Νοσοκομείου Καρδίτσας κατά την πενταετία 1998-2002

Πρόκειται για αναδρομική μελέτη των περιστατικών που κατά την νοσηλεία τους στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καρδίτσας κατά την πενταετία ’98-’02 χρειάστηκαν διακομιδή ή παραπομπή. Για τον σκοπό αυτό εξετάστηκαν οι ιατρικοί φάκελλοι των ασθενών τόσο στην κλινική όσο και στα αντίστοιχα τμήματα των νοσοκομείων. Επιπρόσθετα, ανατρέξαμε στα αρχεία των αντιστοίχων Νοσοκομείων παραλαβής των περιστατικών κι αντιστοιχίσαμε τη διάγνωση εξόδου απ’ αυτά, με τη δική μας διάγνωση παραπομπής. Στο διάστημα αυτό εισήχθησαν για νοσηλεία 7896 παιδιά. Απ’ αυτά, 290 (ποσοστό 3,67%) διακομίστηκαν σε κεντρικά Νοσοκομεία (Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα). 91 (ποσοστό 31%) ήταν παιδιά που ανήκαν σε χαμηλές κοινωνικοοικονομικές ομάδες (αθίγγανοι- μετανάστες). Το μεγαλύτερο ποσοστό διακομισθέντων παιδιών (32,5%, ήτοι 94 παιδιά) ανήκε στην ηλικιακή ομάδα από 1-12 μηνών, ενώ συνολικά στην ηλικιακή ομάδα από 0-5 χρονών ανήκε το 72,5% (210 παιδιά) των διακομισθέντων. Οι συχνότερες νοσολογικές οντότητες στο σύνολο των διακομιδών-παραπομπών ήταν τα νοσήματα του αναπνευστικού και οι λοιμώξεις του Κ.Ν.Σ. (17,3% και 14% αντίστοιχα), ενώ αξιοσημείωτα ήταν τα περιστατικά των παιδοχειρουργικών συμβαμάτων (9,7%) και των επιληπτόμορφων συνδρόμων (9%). Από τη σύγκριση των διαγνώσεων παραπομπής και διάγνωσης εξόδου προέκυμε ταύτιση διάγνωσης σε μεγάλο ποσοστό (76%), ενώ δεν υπήρχε ταύτιση στο 24% των περιστατικών, κυρίως εκείνων που παραπέμφθηκαν για διερεύνηση.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top