Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Σύνδρομο Cushing σε παιδί

Το ενδογενές σύνδρομο Cushing είναι σπάνιο στα παιδιά, για την αιτιολογικη διάγνωση τον οποίον απαιτείται σννδνασμός πολλαπλών στατικών και δνναμικών δοκιμασιών. Περιγράφεται η περίπτω¬ση ενός αγοριού επτά ετών με την κλινική εικόνα και την εργαστηριακή επιβεβαίωση σννδρόμον Cushing, η αιτία τον οποίον παρά τον λεπτομερή έλεγχο δεν κατέστη δννατό να διαπιστωθεί και παράλληλα γίνεται σύντομη ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία τον σννδρό¬μον Cushing στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα »

Μελανίζουσα ακάνθωση στα παιδιά: Περιγραφή 4 περιπτώσεων

Η μελανίζουσα ακάνβωση είναι μία δερματοηάδεια μ οποία αποτελεί κλινικό δείκτη αντίστασης στην ινσουλίνη και υπερινσουλιναιμίας. Παρουσιάζονται οι περιπτώσεις 4 παιδιών που προσήλδαν για έλεγ¬χο παχυσαρκίας ποικίλης αιτιολογίας (υποβυρεοειδισμός, υπογοναδισμός, σιτιογενής, σύνδρομο Cushing). Όλα τα παιδιά εμφάνιζαν κλινικά, εκτός της παχυσαρκίας, μελανίζουσα ακάνβωση και εργαστηριακά υπε- ρινσουλιναιμία. H απώλεια βάρους σώματος οδήγησε σε υποχώρηση της μελανίζουσας ακάνδωσης και της υπερινσουλιναιμίας στα 3 παιδιά τα οποία προσήλδαν για επανέλεγχο.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top