Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Αξιολόγηση αιμορραγικών διαταραχών σε περιπτώ- σεις ύποπτες για κακοποίηση παιδιού

Η αιμορραγική διάθεση στα παιδιά μπορεί να παρουσιαστεί με εικόνα ανάλογη της κακοποίησης,χωρίς ωστόσο να απαιτείται σε κάθε παιδί με εκχυμώσεις/αιμορραγίες εκτεταμένος έλεγχος του αιμοστατικού μηχανισμού. Για το λόγο αυτό, ο Τομέας Αιματολογίας/Ογκολογίας της Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας και η Επιτροπή ...

Διαβάστε περισσότερα »

Οι όγκοι του μεσοθωρακίου στα παιδιά: σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση

Οι όγκοι του μεσοθωρακίου είναι οι συχνότεροι θωρακικοί όγκοι στα παιδιά. Συχνότερα αποτελούν τυχαίο εύρημα σε ακτινογραφία θώρακα, ενώ σπανιότερα συνοδεύονται από συμπτώματα λόγω πίεση παρακείμενων οργάνων. Σκοπόε του άρθρου αυτού είναι να παρουσιάσει τη διαγνωστική προσέγγιση ενόε παιδιού με μάζα μεσοθωρακίου.

Διαβάστε περισσότερα »

To παιδί που αιμορραγεί

Για την αξιολόγηση ενός παιδιού με αιμορραγικές εκδηλώσεις απαραίτητη θεωρείται η λήψη λεπτομερούς ιστορικού, η προσεκτική κλινική εξέταση και ο κατάλληλος εργαστηριακός έλεγχος. Οι αιμορραγικές εκδηλώσεις προκαλούνται από διαταραχή του φυσιολογικού μηχανισμού της αιμόστασης και εκδηλώνονται με την εμφάνιση πετεχειών, αιματωμάτων, αιμορραγιών από τους βλεννογόνους, το γαστρεντερικό, το ουροποιογεννητικό σύστημα ή ακόμα στη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων. Οι διαταραχές της αιμόστασης κατατάσσονται σε κληρονομικές και επίκτητες.

Διαβάστε περισσότερα »

Λεμφαγγειακή υπερπλασία του Castleman Περιγραφή περίπτωσης-ανασκόπηση τρέχουσας βιβλιογραφίας

Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς με νόσο τον Castleman η οποία εμφανίστηκε σαν μάζα με¬ταξύ άνω μεσοθωρακίον και βλενοειδούς. Αναλύεται το διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα λόγω της εντόπισης που περιλαμβάνει όγκους και μάζες της τραχηλικής και θωρακικης χώρας. Αναφέρονται τα διαγνωστικά βήματα που οδήγησαν στη διάγνωση της λεμφαγγειακής υπερπλασίας καθώς και η αντιμετώπιση τον ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top