Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Υπερινσουλιναιμία και αντίσταση στην ινσουλίνη σε προεφηβικά παιδιά με παχυσαρκία

Η παχυσαρκία στους ενήλικες συχνά συνοδεύεται από αντίσταση στην ινσουλίνη. Τα β-κύτταρα του παγκρέατος απαντούν στην ελαττωμένη ευαισθησία των ιστών με υπερέκκριση ινσουλίνης ώστε να δια¬τηρηθεί η ομοιόσταση της γλυκόζης. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διαπιστωθεί αν το ίδιο συμβαίνει στα παιδιά και στους εφήβους με παχυσαρκία καθώς και η συσχέτιση των επιπέδων της ινσουλίνης με το δείκτη μάζας σώματός τους. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν οι εξής ομάδες: 26 προεφηβικά παχύσαρκα παιδιά, 20 παχύσαρκοι έφηβοι και έφηβες, 20 προεφηβικά παιδιά και 20 έφηβοι και έφηβες με φυσιολογικό βάρος. Σε όλα τα παιδιά μετρήθηκε η γλυκόζη και η ινσουλίνη νηστείας και υπολογίσθηκε η σχέση γλυκόζη νηστείας / ινσουλίνη νηστείας (fasting μίνοοεβ ta insulin ratin: FGIR). Στα παιδιά και έφηβους με παχυσαρκία έγινε φόρτιση με γλυκόζη από το στόμα και μετρήθηκε η γλυκόζη και η ινσουλίνη στις δύο ώρες. Σε 14/26 (54%) παχύσαρκα προεφηβικά παιδιά και σε 16/20 (80%) παχύσαρκους έφηβους διαπιστώθηκε υπερινσουλιναιμία με τιμές ινσουλίνης νηστείας >24 μϋ/ml. Σε 23/26 (88%) από τα προεφηβικά παχύσαρκα παιδιά και σε όλους τους παχύσαρκους έφηβους η σχέση γλυκόζη νηστείας /ινσουλίνη νηστείας βρέθηκε μικρότερη από 6. Σε όλα τα μη παχύσαρκα παιδιά τόσο η γλυκόζη νηστείας όσο και η ινσουλίνη νηστείας ήταν φυσιολογικές. Όμως η σχέση γλυκόζη νηστείας /ινσουλίνη νηστείας ήταν μικρότερη από 6 σε 6/20 μη παχύσαρκα προε-φηβικά παιδιά και σε 15/20 (75%) σε μη παχύσαρκους έφηβους . Δε βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στις τιμές ινσουλίνης και στο δείκτη μάζας σώματος. Υπερινσουλιναιμία και, σε μεγάλο βαθμό, αντίσταση στην ινσου¬λίνη υπάρχουν ήδη από την προεφηβική ηλικία στην παχυσαρκία. Δεδομένου ότι η υπερινσουλιναιμία είναι αναστρέμιμη και οι επιπτώσεις της μπορούν να προληφθούν, συνιστάται η έγκαιρη λήμη κατάλληλων μέτρων στα παχύσαρκα παιδιά για την απώλεια βάρους πριν από την έναρξη της εφηβείας, κατά την οποία το πρό¬βλημα της υπερινσουλιναιμία,ς και της αντίστασης στην ινσουλίνη είναι δυνατόν να επιταθούν.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top