Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Σύνδρομο Down και κοιλιοκάκη

Τις τελευταίες δεκαετίες τεκμηριώθηκε η μεγαλύτερη συχνότητα αυτοανοσοποιητικών νοσημάτων στα παιδιά με σ. Down (DS) όπως υποθυρεοειδισμός, σ. διαβήτης τύπου I, κοιλιοκάκη (CD), αλωπεκία, μω- ρίαση, λεύκη. Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσουμε την συχνότητα της κοιλιοκάκης CD σε μη ιδρυ¬ματικούς ασθενείς με (DS) στη Β. Ελλάδα. Ερευνήθηκαν 73 ασθενείς (39 αγόρια και 34 κορίτσια). Οι 63 ήταν 1-18 ετών και οι 10 πάνω από 18 ετών. Σε όλους προσδιορίσθηκαν οι ανοσοσφαιρίνες (IgG, IgA, IgM) και οι ανοσολογικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται διεθνώς την ανίχνευση CD: α) Τα αντιγλοιαδινικά αντισώματα της τάξεως IgA (IgA-AGA), β) τα αντισώματα έναντι του ενδομυΐου (ΕΜΑ) και γ) τα αντισώματα έναντι της δι- κτυωτής ουσίας (ARA). Σε κανέναν δεν διαπιστώθηκε ανεπάρκεια της IgA. Υμηλός τίτλος IgA-AGA (>0,30 μο¬νάδες φασματοφωτομετρικής απορρόφησης) βρέθηκε σε 20/73 ασθενείς (27,3%). Από αυτούς οι 5 είχαν πολύ αυξημένο τίτλο (0,5 - 1 μον.). Θετικά ΕΜΑ και ARA διαπιστώθηκαν σε 3/73 ασθενείς (4%) διαστοματική βιο¬μία λεπτού εντέρου με την κάμουλα Watson-Crosby πραγματοποιήθηκε σε 5/73 ασθενείς, από τους οποίους οι 3 είχαν όλους τους δείκτες θετικούς και οι 2 μόνον υμηλό τίτλο AGA (0,64 και 0,69 μονάδες αντίστοιχα). Πλήρης ατροφία των λαχνών τυπική για CD διαπιστώθηκε μόνον στους 3 ασθενείς με θετικούς όλους τους δεί¬κτες (4%). Σε δύο από τους τρεις υπήρχε ιστορικό υποτροπιάζοντος διαρροϊκού συνδρόμου και σε δύο βαριά σιδηροπενική αναιμία. Συμπερασματικά: 1) Η συχνότητα της κοιλιοκάκης στους ασθενείς μας βρέθηκε υμη- λή συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό, ευρήματα που συμφωνούν με αντίστοιχα άλλων ερευνητών. 2) Σε όλα τα άτομα με DS θα πρέπει να αναζητείται η CD και να αντιμετωπίζεται με στόχο τόσο την πρόλημη της ανά¬πτυξης κακοήδειας μελλοντικά, όσο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top