Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Επίκτητη λοίμωξη πρόωρου βρέφους απο κυτταρομεγαλοιο.O ρόλος του μητρικού γάλατος

Περιγράφεται περίπτωση πρόωρου βρέφους με επίκτητη λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό που απο­δόθηκε στο μητρικό γάλα. Η λοίμωξη εκδηλώθηκε σε ηλικία 40 ημερών με ουδετεροπενία και θρομβοπενία. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με ανίχνευση του ιού στο πλάσμα και τα ούρα τον νεογνού καθώς και στο μη­τρικό γάλα, με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης, ενώ αποκλείστηκαν άλλες πηγές μό­λυνσης. Αντιμετωπίστηκε με αντιιικη θεραπεία (Ganciclovir 6 mg/kg/δόση ανά 12ωρο). Κατά τον επανέλεγ­χο σε ηλικία 5 μηνών, το υπερηχογράφημα εγκεφάλου, η νευροαναπτυξιακη εκτίμηση και ο ακονολογικός έλεγχος τον νεογνού ήταν φυσιολογικά.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top