Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Απόψεις φαρμακευτικής αντιμετώπισης της οξείας βρογχιολίτιδας στο Βορειοελλαδικό χώρο

Η αντιμετώπιση της οξείας βρογχιολίτιδας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα της καθημερινής παιδιατρικής πράξης. Στη διχογνωμία που υπάρχει στον ορισμό της βρογχιολίτιδας οφείλεται η σύγχυση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαφόρων φαρμακευτικών παρεμβάσεων που οδηγεί σε μεγάλες αποκλίσεις στην αντιμετώπιση της. O σκοπός της μελέτης μας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των γιατρών της Βόρειας Ελλάδας για την αντιμετώπιση της οξείας βρογχιολίτιδας (OB) στα πλαίσια καθιερωμένης ετήσιας ημερίδας της παιδιατρικής κλινικής. Μελετήθηκαν ερωτηματολόγια που επικεντρώνονταν στον τρόπο και την συχνότητα χορήγησης συγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών σε ασθενείς με OB. Τα φάρμακα για τους μεν εξωτερικούς ασδενείς ήταν σαλβουταμόλη, βρωμιούχο ιπρατρόπιο, στεροειδή εισπνεόμενα, στεροειδή από το στόμα, αντιβιοτικά, αντιβηχικά, βλεννολυτικά, ενώ για τους ενδονοσοκομειακούς ασδενείς σαλβουταμόλη, βρωμιούχο ιπρατρόπιο, νεφελοποιημένη αδρεναλίνη, στεροειδή εισπνεόμενα, στεροειδή συστηματικά, αντιβιοτικά, αμινοφυλλίνη και ριμπαβιρίνη. Το συχνότερα χορηγούμενο φάρμακο σε έξω - και ενδονοσοκομειακούς ασθενείς ήταν η σαλβουταμόλη (66% και 73% αντίστοιχα) και ακολουθούσαν τα εισπνεόμενα στεροειδή και το βρωμιούχο ιπρατρόπιο. Βρέδηκε ότι σε ποσοστό 41% χορηγούνται εισπνεόμενα στεροειδή και στο 13% στεροειδή από το στόμα σε κάδε ασδενή που νοσηλεύονταν με OB. Η δική μας μελέτη που πραγματοποιήθηκε πριν τη δημοσίευση της Ελληνικής Ομοφωνίας για την αντιμετώπιση της οξείας βρογχιολίτιδας αντανακλά τις αποκλίσεις στην αντιμετώπιση της οξείας βρογχιολίτιδας που παρατηρείται παγκοσμίως. Ίσως θα ήταν σκόπιμη η διενέργεια ανάλογης μελέτης σήμερα προκειμένου να εκτιμηθεί εάν οι παιδίατροι γνωρίζουν και κατά πόσον ακολουθούν την συγκεκριμένη οδηγία.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top