Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Η συμβολή των οπτικών προκλητών δυναμικών στη συνολική πρόγνωση παιδιών με αμφοτερό πλευρη σπαστική εγκεφαλική παράλυση

Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή και η μελέτη της συμβολήs των οπτικών προκλητών δυναμικών (ΟΠΔ) στην συνολική πρόγνωση ασθενών με αμφοτερόπλευρη σπαστική εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ). Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 72 ασθεvείs με αμφοτερόπλευρη σπαστική ΕΠ, ηλικιη 18-96 μηνών. Σε όλους τους ασθενής καταγράφηκαν εκ της από τα ΟΠΔ, το προγεννητικό και περιγεννητκό ιστορικό, ο τύποs τη ΕΠ, η αναπτυξιακή του ηλικία (ΑΔ), καθώs και τα αποτελέσματα τηs παιδοοφθαλμιατρικής εξέτασης, των ακουστικών προκλητών δυναμικών (ΑΠΔ), του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματοs (ΗΕΓ) και τηs μαγνητικής τομογςαφiαs εγκεφάλου (MRI). Το 59,7% (Ν=43) των ασθενών είχαν παθολογικά ΟΠΔ. Παράμετροι που συσχετίστηκαν με παθολογικά ΟΠΔ ήταν η σπαστική τετραπληγία (86,04°%; p=0,006), το παθολογικό ΗΕΓ(62,7%;p<0,001), η περικοιλιακή λευκομαλακία (PVL) (60,4°%; p<0,001), η περικοιλιακή λευκομαλακία (PVL) και υποξαιμκές βλάβεs (22,20%; p=0,038), η χαμηλή οπτική οξύτητα (440%; p=0,018) και ο χαμηλόs αναπτυξιακός δείκτης ΑΔ.

Διαβάστε περισσότερα »

H κινητική εξέλιξη ασθενών με αταξική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης

Σκοπός της εργασίας είναι η παρακολούθηση της κινητικής εξέλιξης παιδιών με αταξική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης. Πρόκειται για δώδεκα (12) ασθενείς, ηλικίας 3-15 ετών, 4 άρρενες και 8 θήλεις. Οι οκτώ (8) ασθενείς είχαν αμιγή αταξία ενώ οι τέσσερεις (4) μικτή μορφή αταξίας και σπαστικότητας. Η κι¬νητική εξέλιξη παρουσιάζει χρονική υστέρηση, αλλά όλοι έχουν καθιστή ισορροπία, τετραποδική μετακίνη¬ση και υποστηριζόμενη ορθοστάτηση μέχρι τα 3 έτη. Η αταξία γίνεται έντονα εμφανής στην προσπάθεια αυ¬τόνομης ορθοστάτησης. Μόνον τρείς(3) ασθενείς έχουν επιτύχει αυτόνομη βάδιση, με χαρακτηριστική ευρεία βάση στήριξης και αστάβεια.. Αυτό επιτεύχθηκε από 6 έως 12 ετών. Σε όλους, μετά την επίτευξη υποστηρι- ζόμενης ορθοστάτησης, η χορήγηση περιπατητήρα, βελτίωνε την ικανότητα για βάδιση, καθιστώντας τους ανεξάρτητους. Οι ασθενείς με αμιγή αταξία χαρακτηρίζονται από αυξημένη υπερελαστικότητα στις αρθρώ¬σεις, σημείο πού επιτείνει τον χαρακτήρα της υποτονίας. Κατά την όρθια θέση εμφανίζουν βλαισότητα της υπαστραγαλικής, υπερέκταση γονάτων και αυξημένη λόρδωση. Με κατάλληλους κηδεμόνες διευκολύνουμε σημαντικά την υποβοηθούμενη βάδιση. Μόνιμες παραμορφώσεις δεν διαπιστώσαμε στους ασθενείς μας, ενώ σκολίωση <15 μοίρες εμφανίζουν 2 ασθενείς. Η αταξική μορφή της εγκεφαλικής παράλυσης βελτιώνεται κι¬νητικά με τον καλύτερο έλεγχο της ισορροπίας, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν. Η υπερελαστικότητα στις αρ¬θρώσεις αντιμετωπίζεται με κηδεμόνες, ενώ η χορήγηση περιπατήρα βελτιώνει την υποβοηθούμενη βάδιση.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top