Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Περίπτωση οικογενούς πολυθηλίας με ταυτόχρονη ύπαρξη πολυμαστίας σε κορίτσι

Oι συγγενείς ανωμαλίες τον μαζικού ιστού περιλαμβάνουν τις υπεράριθμες θηλές (πολυδηλία) και την ύπαρξη υπεράριδμου μαζικού αδένα (πολυμαστία). Οι διαμαρτίες αυτές υπάρχουν είτε μεμονωμένα η κάθε μια είτε ταυτόχρονα. Η πολυδηλία είναι η συχνότερη μορφή αυτών των συγγενών ανωμαλιών, εμφα­νίζεται σποραδικά αλλά έχουν αναφερδεί και οικογενείς περιπτώσεις. Η πολυμαστία εμφανίζεται σε δήλεις ασδενείς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας. Η πολυδηλία είναι δυνατόν να συνυπάρχει πολλές φορές με διάφορες άλλες συγγενείς ανωμαλίες και ιδιαίτερα των νεφρών. Περιγράφουμε την περί­πτωση ενός κοριτσιού ηλικίας 11 χρόνων με πολυδηλία (έξι υπεράριδμες δηλές) και πολυμαστία (ένας υπεράριθμος μαζικός αδένας). Ο έλεγχος στην οικογένεια έδειξε ότι άλλα πέντε επιπλέον μέλη διαφορετικών γε­νεών είχαν πολυδηλία. Η ασθενής δεν έχει άλλες εμφανείς συγγενείς ανωμαλίες και ο έλεγχος του ουροποιη­τικού απέκλεισε συγγενείς βλάβες. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολύ λίγες αναφορές για εμφάνιση πολυμαστίας κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Σύμφωνα με τα ευρήματά μας φαίνεται ότι πολυμαστία είναι δυνατόν να εμφανιστεί συγχρόνως με πολυδηλία χωρίς νεφρικές ανωμαλίες.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top