Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Επιληπτική κατάσταση στην παιδική ηλικία

Η επιληπτική κατάσταση αποτελεί επείγουσα ιατρική κατάσταση που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση προκειμένου να ελαττωθεί η δυνητική θνητότητα που τη συνοδεύει. Η επιληπτική κατάσταση (ΕΚ) έχει ορισθεί ως δυο η περισσότερα διαδοχικά επεισόδια σπασμών χωρίς πλήρη επανάκτηση του επιπέδου συνείδησης μεταξύ τους ή περισσότερα από 30 λεπτά συνεχούς επιληπτικής δραστηριότητας. Πολλοί ερευνητές τελευταίως, θεωρούν ότι και μικρότερης διάρκειας επεισόδια θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ΕΚ και σύμφωνα με το λεγόμενο λειτουργικό ορισμό, κάθε άτομο που εμφανίζει επίμονη επιληπτική δραστηριότητα για περισσότερα από 5 λεπτά ή δεν επανακτά τις αισθήσεις του μεταξύ δύο επεισοδίων, θα πρέπει να θεωρείται ότι βρίσκεται σε ΕΚ. Ποικίλα σχήματα ταξινόμησης της ΕΚ έχουν προταθεί. Ένα πρόσφατο σχήμα την ταξινομεί με βάση την αιτιολογία της η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την θνητότητά της. Η διάρκεια της ΕΚ αποτελεί τον μοναδικό δυνητικά μεταβαλλόμενο παράγοντα και τα περισσότερα δημοσιευμένα πρωτόκολλα σχεδιάζονται βάση χρονικού διαγράμματος με σκοπό την παύση των σπασμών εντός της πρώτης ώρας από την έναρξή τους. Φάρμακα πρώτης επιλογής για την επιτυχή αντιμετώπιση της ΕΚ αποτελούν οι βενζοδιαζεπίνες, ακολουθούμενες και από άλλους φαρμακευτικούς παράγοντες που σχολιάζονται στο παρόν άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα »

Αντιμετώπιση παιδιού με πυρετό από τον Παιδίατρο

Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση των βασικών γνώσεων σχετικά με τον πυρετό και τον τρόπο αντιμετώπισης του παιδιού με πυρετό από τον Έλληνα παιδίατρο. Υλικό-Μέθοδοι: Διανεμήθηκαν 300 ερωτηματολόγια σε Σεμινάριο Παιδιατρικών Λοιμώξεων (Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2003). Οι ερωτήσεις αφορούσαν στη διευκρίνιση βασικών εννοιών του φαινομένου του πυρετού καθώς και τρόπων αντιμετώπισης. Οι απαντήσεις συσχετίσθηκαν με: επαγγελματική κατάσταση, ηλικία, τόπο εργασίας των ερωτηθέντων και δεδομένα από τη βιβλιογραφία. Αποτελέσματα: Από τα 218 ερωτηματολόγια που επιστράφηκαν συμπληρωμένα βρέθηκε ότι 41% των ιατρών ήταν ιδιώτες παιδίατροι, 27% ειδικευόμενοι παιδιατρικής και 23% ειδικευμένοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, 69% ήταν ηλικίας <45 ετών, ενώ το 73% εργαζόταν σε περιοχή κοντά σε νοσοκομείο. Η πλειομηφία θερμομετρεί στη μασχάλη, ορίζει τον πυρετό σωστά, χορηγεί αντιπυρετικά στους 38-38,5oC προτιμώντας την παρακεταμόλη ή συνδυασμό της με μεφαιναμικό οξύ, προτείνει αντι- μικροβιακή αγωγή σε ενδείξεις εντοπισμένης λοίμωξης με πρώτη επιλογή από το στόμα αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ και παρεντερικά κεφαλοσπορίνες. Η γενική αίματος και η CRP αποτελούν τις συχνότερα ζητούμενες εργαστηριακές εξετάσεις. Οι διαφορές στις απαντήσεις είχαν σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. Συμπέρασμα: Οι Έλληνες παιδίατροι κατέχουν καλό επίπεδο γνώσεων σε θέματα πυρετού και αντιμετώπισης του παιδιού με πυρετό. Προσοχή χρειάζετα,ι στην α,ρχική εκλογή της αντιμικροβιακής αγωγής και εργαστηριακών εξετάσεων. Η ιατρική εκπαίδευση και κλινική εμπειρία συμβάλλουν στη λογικά δομημένη προσέγγιση του θέματος.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top