Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Σπλαχνική Λεϊσμανίαση στα παιδιά. Καταγραφή περιπτώσεων από ένα Κέντρο τns Β. Ελλάδας, την περίοδο 2000-2008

Η σπλαγχνική λεϊσμανίαση (ΣΛ) αποτελεί παρασιτική λοίμωξη που προκαλείται από ενδοκυπάρια παράσι¬τα του γέvουs Leishmania. Στη λεκάνη της Μεσογείου ενδημεί το ειΌ Leishmania infantum, το οποίο προσβάλλει κυ- pίωs παιδιά ηλικία μικρότερα των 5 ετών. Περιγράφονται 11 περιπτώσεις ΣΛ που αντιμετωπίστηκαν στην Κλινική μαs, την περίοδο 2000-2008. Πρόκειται για 8 αγόρια και 3 κορίτσια, ηλικίας 7μ-12 ετών (διάμεση ηλικία:2 έτη) που εισήχθησαν στη Κλινική για διερεύνηση παρατεινόμενου πυρετού, διάρκειας 6-20 ημερών. Κατά την εισαγωγή, όλοι οι ασθενειΚ παρουσίαζαν την τριάδα «παρατεινόμενοκ πυρετόκ- εκσεσημασμένη σπληνομεγαλία-αναιμία». Ηπατομεγαλία, παγκυτταροπενία και υπεργαμμασφαιριναιμία διαπιστώθηκε στο 70-73% των ασθενών. Ενδοκυττάριες λεϊσμάνιες στο μυελό των οστών βρέθηκαν στα 10/11 παιδιά. Υψηλοί τίτλοι των ειδικών IgG αντισωμάτων αιΙχνεύτηκαν σε όλουκ τουκ ασθενεις. Πέντε ασθενεις αντιμετωπίστηκαν με άλατα αντιμονίου (Glucantime®) με καλή ανταπόκριση και χωρις υποτροπή τη νόσου. Σε 6 ασθενειΚ χορηγήθηκε λιποσωμική αμφοτερικίνη Β (L-AmB, AmBisome®) με άμεση κλινική ανταπόκριση. Ωστόσο, ένας ασθενής εκδήλωσε υποτροπή της νόσου 4 μήνες μετά την θεραπεία η οποία επιβεβαιώθηκε με μυελόγραμμα. Ο ανοσολογία έλεγχος που διενεργήθηκε στον ασθενή ήταν φυσιολογία. Χορηγήθηκε εκ νέου LAmB χωρις ενδείξεις υποτροπής 2 χρόνια μετά την θεραπεία. Συμπερασματικά, η νόσος ενδημεί στη περιοχή μας για αυτό, ειδικά στα μικρά παιδιά, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση αναιμία και άλλων αιματολογικών διαταραχών, όταν συνυπάρχει με παρατεινόμενο πυρετό και σπληνομεγαλία. Η χορήγηση τη L-AmB αποτελεί ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία στα παιδιά. Σε ανοσοίκανά άτο¬μα, οι υποτροπέ ms νόσου μετά τη χορήγησή ms είναι σπάνιες αλλά υπαρκτές και απαιτείται επανάληψη της αγωγής.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top