Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Η καρδίοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης στη διάγνωση και παρακολούθηση των χρόνιων πνευμονοπαθείων στα παιδιά

Η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης είναι μια δυναμική μελέτη εκτίμηση όλων των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες stress. Αποτελεί εξέχαση εκλογής στη διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς με ανεξήγητη δύσπνοια ή δυσανεξία στην κόπωση, ιδιαίτερα όταν ο εργαστηριακός έλεγχος κατά την ηρεμία είναι φυσιολογικός. Η χρησιμότητά τη επιπλέον είναι ιδιαίτερα σημαντική στην εκτίμηση τη βαρύτητας τη ασθένειας καί της αποτελεσματικότητας θεραπευτικών παρεμβάσεων σε παιδιά με χρόνια καρδιακή ή πνευμονική νόσο. Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται επικέντρωση σε Βασικές αρχές τη δοκιμασίας κόπωση καί αναλύεται ο ρόλος της στη διάγνωση καί πρόγνωση των παιδιατρικών ασθενών με χρόνιες πνευμονοπάθειες με βάση τα τελευταία Βιβλιογραφικά δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα »

Ιδιοπαθής επιληψία τns παιδικής ηλικίας και κοιλιοκάκη

Τα τελευταία χρόνια στη διεθνή Βιβλιογραφία αρκετές δημοσιεύσεις αναφέρονται στη συνύπαρξη κοιλιοκάκη, επιληψίας και επασβεστώσεων στον ινιακό λοΒό. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις και κυρίως ενήλικα άτομα. Η ανάπτυξη νεώτερων ανο¬σολογιών μεθόδων βοήθησε να ερευνηθεί αυτή η συσχέ- τιση. Ο σκοπόκ τη μελέτη ήταν η διερεύνηση παιδιών με ιδιοπαθή επιληψία για πιθανή συνύπαρξη κοιλιοκάκη. Με¬λετήθηκαν 204 παιδιά με ιδιοπαθή επιληψία. Ολοι οι ασθε- νειΚ υποβλήθηκαν σε έλεγχο IgA και IgG αντιγλοιαδινικών αντισωμάτων (IgA-AGA, IgG-AGA) καθώς και σε έλεγχο IgA αντισωμάτων έναντι τη τρανσγλουταμινάσης των ιστών (IgA/tTG). Στα παιδιά στα οποία ανιχνεύθηκαν θετικά IgA και IgG αντιγλοιαδινικά αντισώματα αναζητήθηκαν και αντισώ¬ματα έναντι του ενδομυΐου (ΕΜΑ) και τη δικτυωά ουσίακ (ARA). Στα παιδιά με θετικά μόνο τα IgG αντιγλοιαδινικά αντι¬σώματα και αρνητικά τα IgA έγινε και προσδιορισμόκ τη IgA ανοσοσφαφινη του ορού με σκοπό την ανίχνευση παι¬διών με IgA ανοσοανεπάρκεια. Απεικονιστιά έλεγχοκ με αξονική τομογραφία εγκεφάλου (CT) και μαγνητική τομο¬γραφία (MRI) έγινε σε όλα τα παιδιά με ιδιοπαθή επιληψία. Ο ίδη ανοσολογία έλεγχοκ έγινε και σε 220 υγιή παιδιά που χρησίμευσαν ωκ μάρτυρεε. Θετικά IgA αντιγλοιαδινικά αντισώματα είχαν τέσσερα από τα παιδιά με ιδιοπαθή επι-ληψία, στα οποία ακολούθησε βιοψία λεπτού εντέρου. Ευ-ρήματα συμβατά για κοιλιοκάκη με επιπέδωση των λαχνών και λεμφοκυτταρική διήθηση είχε ένα από αυτά και έλαΒε οδηγιέ για αυστηρή δίαιτα ελεύθερη γλουτένη διά Βίου. Πρόκειται για κορίτσι στο οποίο όλοι οι δείκτεκ για κοιλιοκάκη.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top