Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Υπόχρωμες μικροκυτταρικές αναιμίες

Οι υπόχρωμες μικροκυτταρικές αναιμίες είναι οι συχνότερες αναιμίες της παιδικής ηλικίας. Η σιδηροπενική αναιμία, η συχνότερη υπόχρωμη μικροκυτταρική αναιμία στα παιδιά, η αναιμία χρονίας νόσου, οι σιδηροβλαστικές αναιμίες καΰώς και τα Μεσογειακά σύνδρομα ανήκουν σ’αυτές τις αναιμίες. Περνγράφονται η κλινική εικόνα και τα εργαστηριακά ευρήματα.. Αναλύονται ιδιαίτερα οι αιματολογικές παράμετροι, όπως δίνονται από τους αιματολογικούς αναλυτές, με σκοπό τη διαφορική και την τελική διάγνωσή τους.

Διαβάστε περισσότερα »

Αιμολυτικές αναιμίες

Aιμόλυση ονομάζεται η πρόωρη καταστροφή των ερυδροκυττάρων. Διακρίνεται σε οξεία και χρόνια, σε εξωαγγειακή και ενδαγγειακή. Η συχνότερη εξωαγγειακή αιμόλυση είναι q αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, ενώ συχνότερη ενδαγγειακή είναι q ασύμβατη μετάγγιση αίματος. Οι αιμολυτικές αναιμίες ταξινομούνται σε αυτές που αφορούν κυτταρικές ανωμαλίες λόγω ενδογενών ανωμαλιών των ερυδρών και σε αυτές που αφορούν εξωκυττάριες ανωμαλίες. Σε μια αιμολυτική αναιμία η αντίδραση Coombs (άμεση, έμμεση) και η εξέταση του περιφερικού αίματος κατευδύνουν τη διάγνωση του είδους της αιμολυτικής αναιμίας. Λοιπά εργαστηριακά ευρήματα είναι ο αυξημένος αριδμός δικτυοερυδροκυττάρων, η αύξηση της γαλακτικής αφυδρογονάσης και της έμμεσης χολερυδρίνης και η ελάττωση της απτοσφαιρίνης του ορού.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top