Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Η καρδίοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης στη διάγνωση και παρακολούθηση των χρόνιων πνευμονοπαθείων στα παιδιά

Η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης είναι μια δυναμική μελέτη εκτίμηση όλων των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες stress. Αποτελεί εξέχαση εκλογής στη διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς με ανεξήγητη δύσπνοια ή δυσανεξία στην κόπωση, ιδιαίτερα όταν ο εργαστηριακός έλεγχος κατά την ηρεμία είναι φυσιολογικός. Η χρησιμότητά τη επιπλέον είναι ιδιαίτερα σημαντική στην εκτίμηση τη βαρύτητας τη ασθένειας καί της αποτελεσματικότητας θεραπευτικών παρεμβάσεων σε παιδιά με χρόνια καρδιακή ή πνευμονική νόσο. Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται επικέντρωση σε Βασικές αρχές τη δοκιμασίας κόπωση καί αναλύεται ο ρόλος της στη διάγνωση καί πρόγνωση των παιδιατρικών ασθενών με χρόνιες πνευμονοπάθειες με βάση τα τελευταία Βιβλιογραφικά δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top