Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Σαλμονέλλωση στα παιδιά: Κλινικά στοιχεία και επιδημιολογικά δεδομένα δεκαετίας στο νομό Αχαΐας

Σκοπός: Επιδημιολογία σαλμονέλλωσης δεκαετίας στο Ν. Αχαΐας και κλινικοεργαστηριακά ευρήματα στα παιδιά. Υλικό-Μέθοδος: Μελέτη επιδημιολογικών και κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων 217 παιδιών που καταγράφηκαν στη Διεύθυνση Υγιεινής του Νομού από 1/1/91 έως 31/12/00. Από αυτά 74 παιδιά νοσηλεύθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική. Αποτελέσματα: Οι σαλμονελλώσεις δεν ελαττώθηκαν στην δεκαετία που μελετήθηκε. Από τα 217 παιδιά με σαλμονέλλωση (επίπτωση 32,6 ανά 100.000 παιδιά), 125 ήταν αγόρια (57,6% επίπτωση 35,3 ανά 100.000 αγόρια) και 92 κορίτσια (42,4% επίπτωση 29.6 ανά 100.000 κορίτσια). Η επίπτωση ήταν ιδιαίτερα χαμηλή στις αγροτικές (8,4 ανά 100.000 παιδιά), ιδιαίτερα υψηλή στις ημιαστικές (150,8 ανά 100.000 παιδιά) και υψηλή στις αστικές περιοχές (38,2 ανά 100.000 παιδιά). H νόσος ήταν συχνότερη το καλοκαίρι και το φθινόπωρο (45,2 και 26,7% των περιπτώσεων, αντίστοιχα). Στις καλλιέργειες κοπράνων απομονώθηκαν στο 83,9% στελέχη από S. enteritidis και στο 16,1% από S. typhi. Η επίπτωση της νόσου από S. enteritidis στις ημιαστικές περιοχές ήταν πολύ υψηλότερη απ’ ότι στις αστικές (x2=74,6, p<0,001) και αγροτικές (x2=179,5, p<0,001), ενώ από S. typhi στις αστικές περιοχές ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη από τις αγροτικές (x2=8,8, 0,01 Διαβάστε περισσότερα »

Scroll To Top