Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Άτυπες εκδηλώσεις σπλαγχνικής λεϊσμανίασης: Περιγραφή δύο περιπτώσεων σε νήπια

Παρουσιάζονται δύο περιστατικά λεϊσμανίασης σε νήπια λόγω των ιδιόμορφων εργαστηριακών ευρημάτων τους που δυσχέραιναν τη διάγνωση της νόσου και σχολιάζεται η δεραπεία με λιποσωμιακη αμφοτερικίνη Β. Ο πρώτος ασθενής ηλικίας 18 μηνών προσκομίστηκε με πυρετό και σπληνομεγαλία, παγκυτταροπενία, θετική άμεση δοκιμασία Coombs, δικτυοερυθροκυττάρωση και θετικά IgG αντισώματα για τους ιούς Epstein-Barr και κυτταρομεγαλοϊό. Ο δεύτερος ασθενής ηλικίας 30 μηνών προσκομίστηκε με εμπύρε­το από Ίημέρου, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα κορμού και προσώπου, σπληνομεγαλία, λεμφαδενοπάδεια, παγκυτταροπενία, IgM και IgG αντισώματα για τον ιό Parvo B19 και IgG αντισώματα για ερπητοϊό τύπου 1. Στον πρώτο ασθενή το μυελόγραμμα ήταν παδογνωμονικό της νόσου, ενώ στο δεύτερο ήταν φυσιολογικό και η διάγνωση τέθηκε ορολογικά. Για την αντιμετώπιση και των δύο περιπτώσεων χορηγήθηκε λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β. Η σπλαγχνική λεϊσμανίαση στα μικρά νήπια μπορεί να εκδηλωθεί με άτυπα συμπτώματα αλλά κυρίως με ιδιαίτερα αιματολογικά ευρήματα, όπως αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ή “μευδώς θετικά” αντισώματα κατά διαφόρων ιών. Για τους παραπάνω λόγους η σπλαγχνική λεϊσμανίαση πρέπει να συμπε­ριλαμβάνεται στη διαφοροδιάγνωση αιματολογικών διαταραχών, ακόμη και άτυπων, στην πρώιμη νηπιακή ηλικία, όταν συνυπάρχει σπληνομεγαλία.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top