Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Δίδελφυς μήτρα, απόφραξη ημικόλπου και σύστοιχη νεφρική αγενεσία

Οι συγγενείς ανωμαλίες των γεννητικών οργάνων τον δήλεος είναι σχετικά σπάνιες. Ως δίδελφυς μήτρα ορίζεται ο διαχωρισμός της μήτρας σε δύο κέρατα, δύο τράχηλους και διπλό κόλπο. Η συγγενής αυτή ανωμαλία είναι αποτέλεσμα της ατελούς συνένωσης των ουραίων τμημάτων των πόρων του Muller και συνοδεύεται σχεδόν πάντα από αγενεσία του σύστοιχου νεφρού λόγω διαταραχής στο σχηματισμό του μεσο- νεφρικού πόρου και της καταβολής του ουρητήρα.. Οι σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι, και ιδίως η μαγνητική τομογραφία, επιτρέπουν την ακριβή απεικόνιση της ανατομίας των ανωμαλιών αυτών και συμβάλ­λουν στην κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση με απώτερο στόχο την κατά το δυνατό διατήρηση της ανα­παραγωγικής ικανότητας. Η πρόγνωση της δίδέλφους μήτρας είναι καλή εφόσον γίνει έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Παρουσιάζεται περίπτωση κοριτσιού 12 ετών με δίδελφυ μήτρα, αιματόκολπο αριστερά λόγω άτρητου ημίκολπου, και αγενεσία του αριστερού νεφρού. Η ασθενής υπεβλήθη σε κολποσκοπική παροχέτευ­ση του αιματόκολπου στο άτρητο ημιμόριο και εκτομή του κολπικού διαφράγματος. Η μετεγχειρητική της πορεία ήταν καλή και χωρίς επιπλοκές, λόγω της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης.

Διαβάστε περισσότερα »

Ομφαλοκήλη στα παιδιά – Εμπειρία 10ετίας

Η ομφαλοκήλη (umbilical hernia) αν και είναι μια από τις συχνότερες χειρουργικές παθήσεις της παιδικής ηλικίας, χαρακτηρίζεται από υμηλό ποσοστό αυτόματης υποχώρησης, με συνέπεια μικρό ποσοστό των ασθενών να χρειάζονται χειρουργική επέμβαση. Στην μελέτη αυτή αναλύονται οι περιπτώσεις ομφαλοκήλης που αντιμετωπίσαμε χειρουργικά στην κλινική μας την τελευταία ΙΘετία, συγκεκριμένα, 55 παιδιά, 30 αγόρια (55%) και 25 κορίτσια (45%). Τα περισσότερα παιδιά χειρουργήθηκαν κατά τη βρεφική ηλικία (19/55 περιπτώσεις, 35%), και ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 3.1 έτη (1-13 έτη). Σε 52/55 περιπτώσεις (95%) η ένδειξη για την χειρουργική επέμβαση τέθηκε από τη διάμετρο του απονευρωτικού χάσματος, και σε 3/55 περιπτώσεις (5%) η ομφαλοκήλη ήταν περισφιγμένη και η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία του επείγοντος. Σε 52/55 περιπτώσεις (95%) χρησιμοποιήσαμε την πλαστική κατά Μαμο, και σε 3 περιπτώσεις (5%) την απλή εγκάρσια συρραφή του απονευρωτικού χάσματος. O μέσος όρος νοσηλείας ήταν 1.4 ημέρες. Καμία μετεγχειρητική επιπλοκή δεν παρατηρήθηκε στο υλικό μας, και το ποσοστό υποτροπής ήταν μηδενικό. Συμπερασματικά, η ομφαλοκήλη είναι μια συχνότατη καλοήθης πάθηση, η οποία δεν απαιτεί συχνά χειρουργική επέμβαση, εκτός από περιπτώσεις μεγάλου απονευρωτικού χάσματος, μη υποχώρησης ή επιπλοκής. Η χειρουργική αποκατάσταση προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα με ελάχιστα ποσοστά επιπλοκών ή υποτροπής.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top