Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Αυξημένη έκφραση του ιστικού αναστολέα των με- ταλλοπρωτεασών TIMP-2 σε ασθενείς με νευροϊνωμά- τωση τύπου 1

Η Νευροϊνωμάτωση τύπου 1 (NF1) αποτελεί μία γενετική πολυσυστηματική διαταραχή με ποικίλη προσβολή διαφόρων ιστών και οργάνων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της έκφρασης των μεταλλοπρωτεασών του συνδετικού ιστού (MMPs) και των ιστικών αναστολέων τους (TIMP-1, TIMP-2), σε ...

Διαβάστε περισσότερα »

Bλεννοπολυσακχαριδώσεις: Ανασκόπηση και νεώτερα δεδομένα

Οι Βλεννοπολυσακχαριδώσεις αποτελούν μία ετερογενή ομάδα σπάνιων κληρονομικών νοσημάτων και χαρακτηρίζονται από την ενδολυσοσωμιακή συνάθροιση των βλεννοπολυσακχαριτών (γλυκοζαμινογλυκανών). Η άθροιση των γλυκοζαμινογλυκανών εντός των λυσοσωμάτων είναι το αποτέλεσμα της ανεπάρκειας ή έλλειψης ενός εκ των 11 ενζύμων που ευθύνονται για τον καταβολισμό των συγκεκριμένων μακρομορίων και ονομάζονται λυσοσωμικές υδρολάσες. Οι ακριβείς μηχανισμοί μέσω των οποίων η ανεπάρκεια των λυσοσωμικών υδρολασών οδηγεί στην εκδήλωση των βλεννοπολυσακχαριδώσεων δεν είναι γνωστοί. Παρόλα αυτά είναι πλέον αποδεκτό πως η ενδολυσοσωμιακή άθροιση των γλυκοζαμινογλυκανών αποτελεί τον πρώτο παθογενετικό μηχανισμό ο οποίος με τη σειρά του πυροδοτεί δευτερογενώς μία σειρά από βιοχημικές και φυσιολογικές μεταβολές που έχουν ως αποτέλεσμα την έναρξη των εκδηλώσεων και την πρόοδο της νόσου. Οι βλεννοπολυσακχαριδώσεις είναι πολυσυστηματικές παθήσεις και χαρακτηρίζονται από ένα ιδιαίτερα ευρύ φαινοτυπικό φάσμα, ενώ η διάγνωσή τους στηρίζεται στην ανάλυση των επιπέδων των γλυκοζαμινογλυκανών στα ούρα και επιβεβαιώνεται με τον προσδιορισμό της ενεργότητας του ανεπαρκούς σε κάθε τύπο βλεννοπολυσακχαρίδωσης ενζύμου, σε καλλιέργειες ινοβλαστών ή σε λευκά αιμοσφαίρια. Η θεραπεία των νοσημάτων αυτών, όπως προκύπτει και από τη συμπτωματολογία τους, θα πρέπει να είναι πολυσυστηματική ενώ η διόρθωση της ενζυμικής ανεπάρκειας επιτυγχάνεται με την χρήση της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων ή με θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top