Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Δυσρυθμίες σε παιδιά πάσχοντα από ομόζυγη β-Μεσογειακή αναιμία

Παρά τη συστηματική αποσιδήρωση που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στην ομόζυγη β-ΜΑ, οι κύριες αιτίες θανάτου παραμένουν οι δυσρυθμίες και η καρδιακή ανεπάρκεια. Σκοπός της μελέτης ήταν να διαπιστωθεί το ποσοστό των δυσρυθμιών σε παιδιά πάσχοντα από ομόζυγη β-ΜΑ, που βρίσκονται σε τα¬κτικό πρόγραμμα μετάγγισης και αποσιδήρωσης από την αρχή της νόσου και η συσχέτιση των καρδιολογι¬κών ευρημάτων με την ηλικία των ασθενών. Μελετήθηκαν 93 παιδιά που πάσχουν από ομόζυγη β-ΜΑ (51 αγόρια και 42 κορίτσια] ηλικίας 2,5-18 χρόνων (μέση ηλικία 11,9 ± 4,6 χρόνια) και 43 υγιή παιδιά (21 αγό¬ρια και 22 κορίτσια], ηλικίας 3-17 χρόνων (μέση ηλικία 11,1±4,1 χρόνια). Σε όλα τα υγιή και πάσχοντα παι¬διά έγινε κλινική εξέταση, τηλεακτινογραφία καρδιάς, ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και ηχοκαρδιογράφη¬μα. Σε 76/93 πάσχοντα παιδιά ηλικίας >6 χρόνων έγινε επιπρόσθετα 24ωρο ΗΚΓ (Holter). Αυξημένος ΚΘΔ διαπιστώθηκε σε 7/93 πάσχοντα παιδιά (7,5%), παθολογικά ευρήματα στο ΗΚΓ σε 10/93 (11%), στο Holter σε 18/76 (24%) και στο υπερηχογράφημα καρδιάς σε 8/93 παιδιά (9%). Από τη μελέτη μας συμπεραίνεται ότι υπάρχει σημαντική ελάττωση των παθολογικών ευρημάτων μετά την εφαρμογή της έγκαιρης έναρξης της αποσιδήρωσης. Οι σοβαρές ΗΚΓφικές αλλοιώσεις και δυσρυθμίες παρατηρήθηκαν μετά την ηλικία των 15 χρόνων και στα παιδιά που έπασχαν από διατατική μυοκαρδιοπάθεια.

Διαβάστε περισσότερα »

Σπάνιες κλινικές μορφές ρευματικής καρδίτιδας. Περιγραφή 2 περιπτώσεων

Περιγράφονται 2 περιπτώσεις ρευματικού πυρετού με καρδίτιδα, σε αγόρι 12 και σε κορίτσι 8 χρόνων. Στην πρώτη περίπτωση επρόκειτο για ανεπάρκεια μιτροειδούς και κολποκοιλιακό αποκλεισμό με βραδυκαρδία και στη δεύτερη, για μεμονωμένη ανεπάρκεια τριγλώχινας. Οι ασθενείς ακολούθησαν την τρέχουσα θεραπευτική αγωγή. Δέκα μήνες αργότερα μοναδικό εύρημα στον πρώτο ασθενή παρέμεινε πρόπτωση της πρόσθιας γλωχίνας της μιτροειδούς, ενώ στη δεύτερη ασθενή παρέμεινε, 12 μήνες αργότερα, ανεπάρκεια τριγλώχινας II/IV σταδίου. Η συχνότητα του ρευματικού πυρετού στη χώρα μας σήμερα είναι πολύ χαμηλή, αλλά περιγράφονται σποραδικά κρούσματα. Παρά τη μεγάλη συχνότητα της καρδίτιδας στο ρευματικό πυρετό, περιπτώσεις με ανεπάρκεια της μιτροειδούς συνοδευόμενη από κολποκοιλιακό αποκλεισμό ή με μεμονωμένη ανεπάρκεια της τριγλώχινας είναι εξαιρετικά σπάνιες. Οι περιπτώσεις που περιγράφουμε είναι ενδεικτικές για τη σπανιότητά τους αλλά και για την ευνοϊκή τους εξέλιξη, αν η διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπισή τους γίνει έγκαιρα.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top