Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Περιγραφή περίπτωσης ιδιοπαθούς νεανικής οστεοπόρωσης

Η ιδιοπαθής νεανική οστεοπόρωση είναι μία πολύ σπάνια κατάσταση πρωτοπαθούς απομετάλλωσης των οστών, η οποία χαρακτηρίζεται από προεφηβική εμφάνιση και αυτόματη ύφεση με την εγκατά­σταση της εφηβείας. Οι περισσότεροι παιδίατροι δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτή την κατάσταση εξαιτίας της δυσκολίας στην αναγνώριση και διαφορική διάγνωση. Δυστυχώς, δεν υπάρχει σαφές παδογνωμονικό εύρημα της ιδιοπαθούς νεανικής οστεοπόρωσης και η διάγνωση γίνεται εξ αποκλεισμού. Σε οποιοδήποτε χρό­νο διαγιγνώσκεται οστική απώλεια ενδείκνυται έλεγχος για ενδοκρινικές παθήσεις, γενετικές ανωμαλίες, κακοήθεις παθήσεις, κατάχρηση ουσιών, διατροφικές διαταραχές, κακή διατροφή και θετικό οικογενειακό ιστορικό. Περιγράφουμε την περίπτωση ενός κοριτσιού 11,5 ετών με γενικευμένη οστεοπόρωση. Η διάγνω­ση της ιδιοπαθούς νεανικής οστεοπόρωσης τέθηκε αποκλείοντας άλλα συχνά αίτια οστεοπόρωσης σε αυτή την ηλικία. Επιπλέον, γίνεται μία προσέγγιση στην οστεοπόρωση της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα »

Aληθής πρώιμη ήβη και παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματοs

Ωs πρώιμη ήβη ορίζεται γενικά η εμφάνιση των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου πριν την ηλικία των 8 ετών στα κορίτσια και των 9 ετών στα αγόρια. Χαρακτηρίζεται από μία μεγάλη ποικιλία στιs υποκείμεvεs αιτίες και μπορεί να παρατηρηθεί σε συνδυασμό με ανωμαλία του κεντρικού νευρικού συστήματοs (ΚΝΣ). Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην πρώιμη ήβη έχει η ανίχνευση την υποκείμενη βλάβη και ωs ένα πρώτο βήμα στη διάγνωση πρέπει να αποκλειστούν οργονικές βλάβες του ΚΝΣ. Μελέτεs έχουν δείξει τη συχνή ανεύρεση ενδοκράνιων αιτιών πpώιμns ήβης στα αγόρια, ενώ είναι σπανιότερα τα οργανικά αίτια από το ΚΝΣ σε κορίτσια με πρώιμη ήβη. Η σπουδαιότητα αναγνώρισης της πpώιμnς ήβης είναι να αντιμετωπιστεί η υποκείμενη αιτιολογία εφόσον είναι απαραίτητο και να επιβραδυνθεί η προηγμένη οστική ωρίμανση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο τελικό ύψοs ενήλικα. Σκοπόs τη παρούσας μελέτης είναι κυρίως να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ πρώιμns ήβης και βλαβών του ΚΝΣ, να αναλύσει τη διαγνωστική του προσέγγιση και να αναφέρει τις θεραπευτικές επιλογέs.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top