Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Πρώιμη αδρεναρχή και η σχέση της με την παχυσαρκία και την αντίσταση στην ινσουλίνη

Η παχυσαρκία προκύπτει ως αποτέλεσμα διαταραχής της ισορροπίας μεταξύ πρόσληψης και κα­τανάλωσης ενέργειας. Η υπερινσουλιναιμία και η αντίσταση στην ινσουλίνη αποτελούν γνώριμα χαρακτη­ριστικά που συνοδεύουν την παχυσαρκία και αποτελούν κύριες αιτίες για την ανάπτυξη διαταραχών. Η πρώ­ιμη αδρεναρχή, η οποία συνιστά μια από τις διαταραχές, χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ηβικής τρίχωσης πριν από την ηλικία των 8 ετών για τα θήλεα και των 9 για τα άρρενα άτομα. Η κατάσταση αυτή συ­νοδεύεται από αυξημένα επίπεδα επινεφριδικών ανδρογύνων χωρίς άλλα σημεία αληθούς ήβης ή διαταρα­χών της επινεφριδιακής λειτουργίας. Η SHBG (Sex Hormone-Binding Globulin] είναι μια πρωτεΐνη του αί­ματος η οποία συντίθεται στο ήπαρ και δεσμεύει ισχυρά την τεστοστερόνη και πολύ ασθενέστερα τα οι­στρογόνα. Με τον τρόπο αυτό, η πρωτεΐνη αυτή ελέγχει τη ροή των ορμονών αυτών προς τους ιστούς δεδο­μένου ότι μόνο η ελεύθερη ποσότητα των ορμονών αυτών μπορεί να περάσει προς αυτούς. Μια σημαντική σχέση μεταξύ υπερινσουλιναιμικής αντίστασης στην ινσουλίνη και χαμηλών επιπέδων πλάσματος της SHBG έχει διαπιστωθεί. Πιστεύεται ότι στις περιπτώσεις της πρώιμης αδρεναρχής υπάρχει ελαττωμένη σύνθεση της SHBG με αποτέλεσμα να αυξάνεται το ελεύθερο ποσοστό των ανδρογύνων που οδεύουν προς τους ιστούς. Ένας άλλος παράγοντας που σχετίζει την παχυσαρκία με την πρώιμη ήβη φαίνεται να είναι η λεπτίνη. Η λεπτίνη παράγεται και εκκρίνεται από τα λιπώδη κύτταρα και στην παχυσαρκία τα επίπεδά της στο αίμα, εί­ναι αυξημένα Η λεπτίνη επίσης είναι από τους παράγοντες που πυροδοτούν την έναρξη της ήβης. Ως εκ τού­του, η πρώιμη αδρεναρχή σε παχύσαρκα παιδιά δεν πρέπει ν'αντιμετωπίζεται ως μια φυσιολογική παραλλαγή ανάπτυξης, αλλά μάλλον ως δείκτης αυξημένου κινδύνου εμφάνισης ενδοκρινολογικών και μεταβολικών διαταραχών στην ενήλικο ζωή.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top