Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Παιδικά ατυχήματα τύπου τραυματισμών: Ευρήματα και παρατηρήσεις επί 13.770 περιπτώσεων

Εισαγωγή: Επιδημιολογικές παρατηρήσεις και στατιστικές μελέτες απέδειξαν ότι τα ατυχήματα της παιδικής ηλικίας αποτελούν τη συχνότερη αιτία θανάτου, μεταξύ των οποίων σημαντική θέση καταλαμ¬βάνουν οι διάφορες τραυματικές κακώσεις. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία σε εθνικό επίπεδο για τη συχνότητα και τις επιμέρους κατηγορίες παιδικών ατυχημάτων και ειδικότερα για τα τραυματικής αιτιολογίας ατυχήματα ενώ ελάχιστα αναφέρονται για τη συχνότητα των «σκόπιμων-μη τυχαίων» τραυματι¬κών ατυχημάτων. Σκοπός της μελέτης: Η μελέτη σημαντικού αριθμού τραυματικών παιδικών ατυχημάτων και η καταγραφή ύποπτων περιπτώσεων παιδικής κακοποίησης. Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 13770 παιδιά (32,7% των εισαγωγών) κάτω των 14 ετών με τραυματικές κακώσεις, που νοσηλεύτηκαν στην Παι¬δοχειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, την περίοδο 1979-2002. Από αυτά, 62% ήταν αγόρια και 38% κορίτσια, μέσης ηλικίας 5,9 (±4,3) και 5,5 (±5,2) έτη αντίστοιχα Αποτελέσματα: Η σειρά συχνότητας ανά κατηγορία βλάβης ήταν τραυματικές κακώσεις 65,6%, τροχαία 11,1%, κατάγματα 6,24%, πτώσεις από ύ„ος και παρασύρσεις 5,77% και εγκαύματα 5,17% λοιπές κατηγορίες 6,12%. Οι τραυ¬ματικές κακώσεις, τα εγκαύματα και τα κατάγματα εμφάνισαν σαφή φθίνουσα πορεία, ενώ τα τροχαία εί¬χαν μικρή κυμαινόμενη αύξηση. Η πορεία και έκβασή τους ήταν καλή, ελάχιστος αριθμός απεβίωσε (0,03%). Τέλος, η συχνότητα της παιδικής κακοποίησης ήταν μικρή (2,28%). Συμπεράσματα: Τα παιδικά τραυματικά ατυχήματα είναι συχνά, συχνότερα στα αγόρια (σχέση 2:1 περίπου), αλλά της ίδιας μέσης ηλικίας στα δύο φύλα. Οι διάφορες κακώσεις είναι συνήθως ελαφρές και έχουν καλή πορεία και έκβαση, ενώ η συχνότητα της παιδικής κακοποίησης είναι σχετικά μικρή.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top