Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Ο ρόλος του χαμόγελου στη ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του βρέφους

Το χαμόγελο είναι ένα από τα ισχυρότερα όπλα που διαθέτει το βρέφος για την δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων και κοινωνικής εξέλιξης. Για τη μητέρα αποτελεί απτή απόδειξη ότι το παιδί είναι ευχαριστημένο και ικανοποιημένο και ότι η ίδια κατά συνέπεια είναι «καλή» μητέρα. Επίσης, αποτελεί ερέθισμα που ανατροφοδοτεί την ανταπόκριση του γονέα και την ανάπτυξη αλληλεπίδρασης με το παιδί του. Τα άτομα που φροντίζουν το βρέφος και κυρίως η μητέρα, είναι σημαντικό να κατανοήσουnτη σπουδαιότητα του χαμόγελου στην ομαλή γνωστική και ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα »

Σχολική αποτυχία – μαθησιακή απελπισία στην εφηβεία

Κατά την περίοδο της εφηβείας, η σχολική αποτυχία τείνει να πάρει μορφή «σύγχρονης νόσου» καθώς οι κίνδυνοι που πηγάζουν από αυτήν, έχουν δυσάρεστα αποτελέσματα, τα οποία ενίοτε είναι απειλητικά για τη ζωή του παιδιού. Εάν οι μαθησιακές δυσκολίες είναι η νόσος, η μαθησιακή απελπισία αποτελεί την κακοήθεια της νόσου, η οποία συχνά συνθλίβει τον μαθητή ανάμεσα στις προσδοκίες του εαυτού του και των γονέων του, τις απαιτήσεις του συστήματος και των πτωχών έως ανύπαρκτων επιτεύξεών του. Η έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση προβλημάτων δυσπροσαρμογής των παιδιών στο σχολείο, σε συνδυασμό με κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της συμπεριφοράς και στην πρόληψη ψυχικών διαταραχών.

Διαβάστε περισσότερα »

Σχολική αποτυχία – μαθησιακή απελπισία στην εφηβεία

Κατά την περίοδο της εφηβείας, η σχολική αποτυχία τείνει να πάρει μορφή «σύγχρονης νόσου» κα¬θώς οι κίνδυνοι που πηγάζουν από αυτήν, έχουν δυσάρε¬στα αποτελέσματα, τα οποία ενίοτε είναι απειλητικά για τη ζωή του παιδιού. Εάν οι μαθησιακές δυσκολίες είναι η νόσος, η μαθησιακή απελπισία αποτελεί την κακοήθεια της νόσου, η οποία συχνά συνθλίβει τον μαθητή ανάμεσα στις προσδοκίες του εαυτού του και των γονέων του, τις απαι¬τήσεις του συστήματος και των πτωχών έως ανύπαρκτων επιτεύξεών του. Η έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση προ¬βλημάτων δυσπροσαρμογής των παιδιών στο σχολείο, σε συνδυασμό με κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί να οδη¬γήσει στη βελτίωση της συμπεριφοράς και στην πρόληψη ψυχικών διαταραχών.

Διαβάστε περισσότερα »

Ιδιοπαθής επιληψία τns παιδικής ηλικίας και κοιλιοκάκη

Τα τελευταία χρόνια στη διεθνή Βιβλιογραφία αρκετές δημοσιεύσεις αναφέρονται στη συνύπαρξη κοιλιοκάκη, επιληψίας και επασβεστώσεων στον ινιακό λοΒό. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις και κυρίως ενήλικα άτομα. Η ανάπτυξη νεώτερων ανο¬σολογιών μεθόδων βοήθησε να ερευνηθεί αυτή η συσχέ- τιση. Ο σκοπόκ τη μελέτη ήταν η διερεύνηση παιδιών με ιδιοπαθή επιληψία για πιθανή συνύπαρξη κοιλιοκάκη. Με¬λετήθηκαν 204 παιδιά με ιδιοπαθή επιληψία. Ολοι οι ασθε- νειΚ υποβλήθηκαν σε έλεγχο IgA και IgG αντιγλοιαδινικών αντισωμάτων (IgA-AGA, IgG-AGA) καθώς και σε έλεγχο IgA αντισωμάτων έναντι τη τρανσγλουταμινάσης των ιστών (IgA/tTG). Στα παιδιά στα οποία ανιχνεύθηκαν θετικά IgA και IgG αντιγλοιαδινικά αντισώματα αναζητήθηκαν και αντισώ¬ματα έναντι του ενδομυΐου (ΕΜΑ) και τη δικτυωά ουσίακ (ARA). Στα παιδιά με θετικά μόνο τα IgG αντιγλοιαδινικά αντι¬σώματα και αρνητικά τα IgA έγινε και προσδιορισμόκ τη IgA ανοσοσφαφινη του ορού με σκοπό την ανίχνευση παι¬διών με IgA ανοσοανεπάρκεια. Απεικονιστιά έλεγχοκ με αξονική τομογραφία εγκεφάλου (CT) και μαγνητική τομο¬γραφία (MRI) έγινε σε όλα τα παιδιά με ιδιοπαθή επιληψία. Ο ίδη ανοσολογία έλεγχοκ έγινε και σε 220 υγιή παιδιά που χρησίμευσαν ωκ μάρτυρεε. Θετικά IgA αντιγλοιαδινικά αντισώματα είχαν τέσσερα από τα παιδιά με ιδιοπαθή επι-ληψία, στα οποία ακολούθησε βιοψία λεπτού εντέρου. Ευ-ρήματα συμβατά για κοιλιοκάκη με επιπέδωση των λαχνών και λεμφοκυτταρική διήθηση είχε ένα από αυτά και έλαΒε οδηγιέ για αυστηρή δίαιτα ελεύθερη γλουτένη διά Βίου. Πρόκειται για κορίτσι στο οποίο όλοι οι δείκτεκ για κοιλιοκάκη.

Διαβάστε περισσότερα »

Αλλεργιολογικός έλεγχος στις οικογένειες παιδιών με αλλεργικό βρογχικό άσθμα

Το αλλεργικό βρογχικό άσθμα αποτελεί την mo συχνή ατοπική χρόνια πάθηση στα παιδιά. Για την εκδήλωση του, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η γενετική προδιάθεση και διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Μελετήθηκαν συνολικά 261 μέλη, 27 πυρηνικών και 33 διευρυμένων οικογενειών, 60 παιδιών με αλλεργικό βρογχικό άσθμα. Στα μέλη των οικογενειών βρέθηκαν χαμηλότερα επίπεδα της ολικής IgE σε σχέση με τα επίπεδα της IgE των ασθματικών παιδιών της μελέτης. Ειδικά IgE αντισώματα ανιχνεύθηκαν σε 44/60 οικογένειες (73,3%). Αναλυτικά σε 55,2% μητέρες, 49,1% πατέρες και σε 31,67% αδέρφια.. Στις διευρυ- μένες οικογένειες σε 52,9% παππούδες και γιαγιάδες από την μητέρα και 33,3% παππούδες και γιαγιάδες από τον πατέρα ανιχνεύθηκαν θετικά ειδικά IgE αντισώματα. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,02), στη συχνότητα εμφάνισης ειδικών IgE αντισωμάτων στα ακάρεα στις γιαγιάδες από την μητέρα 42,8%, σε σχέση με τις γιαγιάδες από τον πατέρα 9,5%. Συμπερασματικά επιβεβαιώθηκε ότι η ατοπία και το άσθμα κληρονομούνται σε μεγαλύτερη συχνότητα από τη μητέρα.. Γενικά η κληρονομικότητα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην αλλεργική προδιάθεση και την ειδική αλλεργική ευαισθητοποίηση στα ακάρεα.

Διαβάστε περισσότερα »

Υποϊδρωτική εκτοδερματική δυσπλασία Ανασκόπηση με την ευκαιρία δύο περιπτώσεων

Οι εκτοδερματικές δυσπλασίες οφείλονται σε ελλιπή ανάπτυξη ιστών κατά τα πρώιμα στάδια της εμβρυογένεσης. Οι ιστοί που κυρίως συμμετέχουν προέρχονται από το εξώδερμα και είναι το δέρμα, οι τρίχες, τα νύχια, οι ιδρωτοποιοί αδένες και τα δόντια. Στην ομάδα αυτή των δυσπλασιών ανήκει μεγάλος αριθμός παθήσεων που διαφέρουν ως προς τον τύπο κληρονομικότητας και ως προς τη βαρύτητα της κλινικής εικόνας. Συχνότερη είναι η φυλοσύνθετη μορφή υποϊδρωτικής εκτοδερματικής δυσπλασίας, η οποία κλινικά χαρακτηρίζεται από υποϊδρωσία, υποδοντία ή ανοδοντία και υποτρίχωση. Περιγράφονται δύο αγόρια με υποϊδρωτική εκτοδερματική δυσπλασία. 1) Δίδυμο βρέφος 5,5 μηνών είχε αλωπεκία, υποϊδρωσία και ιδιόμορφο προσωπείο. Η ακτινογραφία γνάθων έδειξε την ύπαρξη σπερμάτων τεσσάρων μόνο νεογιλών οδόντων. Η βιοψία δέρματος έδειξε ελλιπή ανάπτυξη των εξαρτημάτων του δέρματος, εύρημα επιβεβαιωτικό της νόσου. 2) Νήπιο δύο ετών είχε αραιά μαλλιά και αραιά φρύδια, ιδιόμορφο προσωπείο, μερική ανιδρωσία και μερική ανοδοντία (τέσσερις μόνο κωνικούς νεογιλούς οδόντες). Η ακτινογραφία γνάθων έδειξε υποδοντία. Στους ασθενείς συνεστήθη κλινική παρακολούθηση για συμπτωματική αντιμετώπιση και μοριακή διερεύνηση για πρόληψη επανάληψης της νόσου σε μελλοντικούς απογόνους.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top