Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Σύνδρομο Miller Fisher: Περιγραφή περίπτωσης

Το σύνδρομο Miller Fisher αποτεήεί μια σπάνια παραγωγή του συνδρόμου Guillain-Barre και η διάγνωσή του στηρίζεται στην ανεύρεση τηs τριάδας των συμπτωμάτων: οξεία οφθαλμοπληγία, αταξία και κατάργηση των τενοντίων αντανακλαστικών. Παρουσιάζεται περίπτωση εvόs 10χρονου ασθεvούs με σύνδρομο Miller Fisher, η οποία αντιμετωπίστηκε αποτελεσματκά με άμεση χορήγηση υπεράνοση γ-σφαιρίνη και στη συνέχεια με χορήγηση μεθυπρεδνιζολόνη, λόγω επιμοvήs της οφθαλμοπληγης.

Διαβάστε περισσότερα »

Άτυπες εκδηλώσεις σπλαγχνικής λεϊσμανίασης: Περιγραφή δύο περιπτώσεων σε νήπια

Παρουσιάζονται δύο περιστατικά λεϊσμανίασης σε νήπια λόγω των ιδιόμορφων εργαστηριακών ευρημάτων τους που δυσχέραιναν τη διάγνωση της νόσου και σχολιάζεται η δεραπεία με λιποσωμιακη αμφοτερικίνη Β. Ο πρώτος ασθενής ηλικίας 18 μηνών προσκομίστηκε με πυρετό και σπληνομεγαλία, παγκυτταροπενία, θετική άμεση δοκιμασία Coombs, δικτυοερυθροκυττάρωση και θετικά IgG αντισώματα για τους ιούς Epstein-Barr και κυτταρομεγαλοϊό. Ο δεύτερος ασθενής ηλικίας 30 μηνών προσκομίστηκε με εμπύρε­το από Ίημέρου, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα κορμού και προσώπου, σπληνομεγαλία, λεμφαδενοπάδεια, παγκυτταροπενία, IgM και IgG αντισώματα για τον ιό Parvo B19 και IgG αντισώματα για ερπητοϊό τύπου 1. Στον πρώτο ασθενή το μυελόγραμμα ήταν παδογνωμονικό της νόσου, ενώ στο δεύτερο ήταν φυσιολογικό και η διάγνωση τέθηκε ορολογικά. Για την αντιμετώπιση και των δύο περιπτώσεων χορηγήθηκε λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β. Η σπλαγχνική λεϊσμανίαση στα μικρά νήπια μπορεί να εκδηλωθεί με άτυπα συμπτώματα αλλά κυρίως με ιδιαίτερα αιματολογικά ευρήματα, όπως αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ή “μευδώς θετικά” αντισώματα κατά διαφόρων ιών. Για τους παραπάνω λόγους η σπλαγχνική λεϊσμανίαση πρέπει να συμπε­ριλαμβάνεται στη διαφοροδιάγνωση αιματολογικών διαταραχών, ακόμη και άτυπων, στην πρώιμη νηπιακή ηλικία, όταν συνυπάρχει σπληνομεγαλία.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top