Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Καρδιακή συμμετοχή στην οξεία καλοήθη μυοσίτιδα τns παιδικής ηλικίας

Εισαγωγή: Η οξεία καλοήθη μυοσίτιδα (ΟΚΜ) αποτελεί επιπλοκή ιογενών λοιμώξεων και χαρακτηρίζεται από άλγοs στη γαστροκνήμιση και δυσχέρεια στη βάδιση. Η καρδιακή συμμετοχή που παρατηρείται στις αυτοάvοσεs μυοσίτιδες δεν έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα στην ΟΚΜ. Σκοπόs: Η διερεύνηση τη πιθαvήs πpοσβολήs του μυοκαρδίου και η συσχέτιση με αιτιολογικούς παpάγοvτεs. Ασθεvείs-Μέθοδοs: Μελετήθηκαν 24 παιδιά με πρόσφατη λοίμωξη και μυαλγιη (19 αγόρια-5 κορίτσια) και τέθηκαν σε τρίμηνη παρακολούθηση. Ο εργαστηριακός έλεγχοs περιλάμβανε γενική αίματος, βιοχημικές εξετάσειs, CRP, τροπονίνη, ανίχνευση αντιγόνου ιvφλουέvτζαs, αντισώματα και μυκόπλασμα, ηλεκτροκαρδιογράφημα και ηχοκαρδιογράφημα. Αποτελέσματα: Λευκοπενία παρουσίασε το 62,5% των παιδιών και στο 41,6% συνυπήρχε ουδετεροπενία. Οι τιμέs τη CRP και τη τροπονίνη ήταν φυσιολογιέ στο 87,50% των παιδιών και στο 100ο% αντί-στοιχα. Παρουσιάστηκε μικρή αύξηση των τρανσαμινασών στο 70,8°% και τη LDH στο 45,8% των ασθενών. Η CPK ήταν αυξημένη στο 100°%, με μικρή αναλογική αύξηση τη CPK-MB στο 790% των ασθενών. Ο ιολογία έλεγχοs έδειξε οξεία λοίμωξη από ιό Coxsackie σε 1 ασθενή (συνυπήρχε προσβολή του μυοκαρδίου), και οξεία λοίμωξη από ιό Echo σε 1 ασθενή (χωριs προσβολή του μυοκαρδίου).

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top