Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

H εγκεφαλική παράλυση σε νεογνά με περιγεννητικά προβλήματα: Αναδρομική μελέτη 15ετίας

Η εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ) έχει συσχετιστεί με προγεννητικούς, περιγεννητικούς και σπάνια μεταγεννητικούς παράγοντες. Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η συχνότητα της ΕΠ στα νεογνά που νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (MENN) της ΒΔ Ελλάδας. Στη μελέτη περιελήφθηκαν τα νεογνά που νοσηλεύθηκαν τη δεκαπενταετία 1989-2003 και εμφάνισαν κατά τη νηπιακή ηλικία ΕΠ. Σε 62 πρόωρα και 16 τελειόμηνα παιδιά διαγνώστηκε ΕΠ. Τα παιδιά ηλικίας κύησης (ΗΚ)<28 εβδ είχαν 60πλάσια συχνότητα ΕΠ και εκείνα ΗΚ<31 εβδ 25πλάσια συγκριτικά με τα τελειόμηνα (p<0.0001). Κατά τη τελευταία περίοδο της μελέτης (1997-2003) αυξήθηκε η επιβίωση και μειώθηκε σημαντικά η συχνότητα ΕΠ στα παιδιά ΗΚ<34 εβδ (p<0.001). Τα σημαντικότερα νεογνικά προβλήματα ήταν στα πρόωρα η εγκεφαλική αιμορραγία 3ου -4ου βαθμού (38.7%) και στα τελειόμηνα η περιγεννητική ασφυξία (37.5%). Το 75.5% των προώρων με ΕΠ είχε περικοιλιακή λευκομαλάκυνση (ΠΛ). Το 55% των παιδιών είχε σπαστική τετραπληγία και το 19.3% των προώρων σπαστική διπληγία. H μείωση της ΕΠ στα παιδιά ΗΚ<34 εβδ μπορεί να συσχετιστεί με τη βελτίωση της περιγεννητικής φροντίδας. Η συμμετοχή της περιγεννητικής ασφυξίας στην αιτιολογία της ΕΠ ήταν περιορισμένη (7.7%).

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top