Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Φυσική δραστηριότητα σε παιδιά με άσθμα μετά απο άσκηση

Στους περισσότερους ασθενείς με άσδμα, η φυσική δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό ερεϋιστικό παράγοντα για ασθματικές κρίσεις. Σε μερικούς είναι το μοναδικό ερέθισμα. Το άσθμα μετά από άσκηση (ΑΜΑ) ορίζεται σαν το παροδικό φαινόμενο βρογχόσπασμου σε σχέση με φυσική άσκηση. Προέχει στα παιδιά λόγω της μεγαλύτερης συμμετοχής τους σε έντονες δραστηριότητες. Η βαρύτητα του βρογχόσπασμου στο ΑΜΑ σχετίζεται με το επίπεδο αερισμού, θερμότητα και απώλεια νερού από το αναπνευστικό δένδρο και επίσης το βαθμό επαναθέρμανσης και επανυδάτωσης μετά πρόκληση. ΑΜΑ συμβαίνει σε κάθε κλιματολογικη κατάσταση, αλλά αυξάνει σημαντικά σε ξηρό - κρύο αέρα και λιγότερο σε θερμά, υγρά κλίματα. Με την κατάλληλη θεραπεία, 90 % των ασθενών με ΑΜΑ ελέγχουν τα συμπτώματά τους και είναι ικανοί να συμμετάσχουν σε έντονες δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, η φυσική δραστηριότητα θα πρέπει να είναι μέρος του θεραπευτικού σχήματος σ’ αυτά τα παιδιά. Η φυσική δραστηριότητα μειώνει τον αναγκαίο αερισμό που καθορίζει το επίπεδο της συντήρησης της δραστηριότητας και ένα καλά εκπαιδευμένο άτομο με ΑΜΑ εκδηλώνει συμπτώματα μετά άσκηση μόνο σε υμηλά επίπεδα δραστηριότητας πριν την άσκηση. Ετσι, είναι σημαντικό να συστήνουμε ότι αθλήματα και φυσική δραστηριότητα δεν πρέπει να αποφεύγονται σε ασθενή με ΑΜΑ.

Διαβάστε περισσότερα »

Δείκτης μυκοβακτηριδιακής διαμόλυνσης σε παιδιά της A” Δημοτικού στο Νομό Θεσσαλονίκης τη δεκαετία 1988-1997

Η φυματίωση είναι μια μεταδοτική νόσος που απασχολεί τις αρχές δημόσιας υγείας στις ανε¬πτυγμένες χώρες. Στη χώρα μας καταγράφεται αύξηση των νέων κρουσμάτων της νόσου στους ενήλικες τα τελευταία χρόνια. Τα παιδιά δεν μεταδίδουν τη φυματίωση, αλλά η συχνότητα της νόσου στα παιδιά βοηθά στην κατανόηση της επιδημιολογίας της νόσου. Σκοπός μας ήταν η μελέτη του δείκτη μυκοβακτηριδιακής διαμόλυνσης σε παιδιά της Α' Δημοτικού στο νομό Θεσσαλονίκης τα τελευταία 10 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1988-1997 σε 96634 παιδιά της Α' Δημοτικού (ηλικίας 5,5-7 χρόνων) του νομού Θεσσαλονί¬κης έγινε δερμοαντίδραση Mantoux. Από τη μελέτη αποκλείσθηκαν παιδιά που είχαν ήδη εμβολιασθεί με το αντιφυματικό εμβόλιο BCG. H Mantoux εκτιμήθηκε στις 48- 72 ώρες και θεωρήθηκε θετική όταν η διήθηση ήταν > 10 mm. Από τα 96634 παιδιά που ελέγχθηκαν 697 (0,721%) είχαν θετική Mantoux. Παρατηρήθηκε πτώση του δείκτη μυκοβακτηριδιακής διαμόλυνσης στα παιδιά σχολικής ηλικίας ΑΔ Δημοτικού στο νομό Θεσσαλονίκης τη δεκαετία 1988-97 με συντελεστή γραμμικής συσχέτισης με το χρόνο r = 0,79. Συμπεραί- νεται πως η μείωση του φυματινικού δείκτη διαμόλυνσης οφείλεται στο μαζικό έλεγχο της φυματινοαντί- δρασης Mantoux από την ΑΔ τάξη του Δημοτικού και οδηγεί στην έγκαιρη εντόπιση των παιδιών που έχουν μολυνθεί και στην μη αύξηση του αριθμού των ενηλίκων με φυματίωση.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top