Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Νευροαπεικονιστικά ευρήματα μετά από δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα (CO) στην παιδική ηλικία

Η δηλητηρίαση με μονοξείδιο τον άνδρακα (CO) παραμένει μία σοβαρή αιτία δηλητηρίασης στην παιδική ηλικία. Το εγκεφαλικό οίδημα είναι η συχνότερη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας στα παιδιά πον έχουν εκτεθεί σε CO. Οι βλάβες τον κεντρικού νενρικού σνστηματος (ΚΝΣ) πον δεντεροπαθώς παρατηρούνται μετά από δηλητηρίαση με CO έχονν περιγραφεί τόσο στην αξονική τομογραφία (CT) όσο και στην μαγνητι- κη τομογραφία (MRI) τον εγκεφάλον. Συνήθως εντοπίζονται στις ζώνες αγγείωσης και σννίστανται σε αμφοτερόπλευρη νέκρωση της ωχράς σφαίρας η διάχυτη απομυελίνωση της υποφλοιώδονς λευκης ουσίας. Ανιών διασκηνιδιακός εγκολεασμός τον ανώτερον σκώληκα μετά από δηλητηρίαση με CO έχει σπάνια παρατηρηθεί. Περιγράφεται ένα αγόρι 5 χρόνων, πον αποτελεί την πρώτη περίπτωση στην βιβλιογραφία, στην οποία ο ανιών διασκηνιδιακός εγκολεασμός των ανώτερον σκώληκα μετά από δηλητηρίαση με CO επιβεβαιώνεται με CT εγκεφάλον.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top