Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Εκτίμηση επιδημιολογικών στοιχείων των παιδιών με θετική φυματινοαντίδραση Mantoux

Με σκοπό να εκτιμηθούν διάφορα επιδημωλογικά στοιχεία όπως η ηλικία, το φύλο, το μέγεθος τqς δερμoavτίδρaσqς Mantoux, η εποχιακή κατανομή, η πιδανή εστία μόλυνσης και τα κλινικοεργαστηριακά ευρή¬ματα κατά την περίοδο 1-9-95 έως 31-8-97, μελετήσαμε 155 παιδιά που βρέθηκαν με διήθηση >10mm είτε κα¬τά τον τυπικό έλεγχο του προγράμματος εμβολιασμού στα σχολεία, είτε μετά από έλεγχο παιδιών 3 μηνών έως 17 ετών από τους παιδιάτρους και ανεύρεσης θετικής Mantoux είτε μετά από έλεγχο λόγω εμφάνισης κλινικής σημειολογίας ή Tb στο περιβάλλον. Απ’ αυτά 75 ήταν αγόρια και 80 κορίτσια (1:1,06). Η μέση ηλικία ήταν 7,5 χρόνια, ενώ η μέση τιμή της διαμέτρου της Mantoux 18,4mm. H σχέση νόσου/μόλυνση βρέθηκε 1,92 ενώ μόνο 9,68% είχε κλινική σημειολογία συμβατή για Tb, 10,96% ακτινολογικά ευρήματα και 18,06% θετικό για Tb πε¬ριβάλλον. Το 64% βρέθηκε στα 6μηνα Νοεμβρίου-Μαίου και το 36% στα εξάμηνα Ιουνίου-Νοεμβρίου. Το 70% των κοριτσιών είχαν διήθηση Mantoux >16mm έναντι 52% των αγοριών. Το 65,16% ήταν μικρότερα των 7 ετών και το 34,84% μεγαλύτερα. Τα ευρήματα της μελέτης επιβεβαιώνουν την ανάγκη ελέγχου από τους παιδιάτρους με Mantoux των παιδιών νηπιακής-προσχολικής ηλικίας για έγκαιρη αντιμετώπιση εκείνων με θετική φυματι¬νοαντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top