Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια συνέπεια συνδρόμου λύσης του όγκου σε παιδί με υποτροπή μη Hodgkin λεμφώματος

Περιγράφεται περίπτωση συνδρόμου λύσης του όγκου (ΣΛΘ) και οξείας νεφρικής ανεπάρκειας (ONA), σε αγόρι ηλικίας 9 χρόνων. Το ΣΛΟ αναπτύχθηκε κατά την έναρξη της χημειοθεραπείας, στην οποία υποβλήβηκε ο ασθενής, λόγω υποτροπής στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) Τ-λεμφοβλαστικού λεμφώματος. Το ΣΛΟ χαρακτηρίζεται από σύνολο μεταβολικών διαταραχών που συμβαίνουν κυρίως κατά την έναρξη της χημειοθεραπείας σε παιδιά με αιματολογικές κακοήιθιες, όπως μη λέμφωμα (NHL) και οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ). Η αντιμετώπιση του ΣΛΟ και της ONA έγινε με τη βοήθεια συσκευής αιμοκάθαρσης (prisma). Η ενδεικνυόμενη για τη νόσο χημειοθεραπεία διακόπηκε μέχρι πλήρους αποκατά­στασης της νεφρικής λειτουργίας.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top