Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Αποτελεσματικότητα τns χορήγησης πολυβιταμινούχων σκευασμάτων στα παιδιά: Μύθοι και πραγματικότητα

Οι βιταμίνες αντιπροσωπεύουν οργανικές ουσίες, που είναι απαραίτnτεs για τον ενδογενή μεταβολισμό του ανθρώπινου οργανισμού. Στα παιδιά, ένα πλήpεs και ισορροπημένο διαιτολόγιο με ποικιλία ζωικών και φυτικών τροφίμων σε τακτική βάση εξασφαλίζει την κάλυψή του σε Βιταμίνες. Παρόλα αυτά, τις τελευταίεs δεκαετίεs έχει αυξηθεί ραγδαία η χρήση πολυβιταμινούχων σκευασμάτων στα βρέφη, παιδιά και εφήβους με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της σωματικής αύξησης, της επίδοσης στο σχολείο και της πρόληψης πλnθώpας παθολογικών καταστάσεων. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα και τα αντικειμενικά οφέλη από τη λήψη του τίθενται υπό αμφισβήτηση. Η ανασκόπηση αυτή αποβλέπει στην κατανόηση του τρόπου δράση των πολυβιταμινούχων σκευασμάτων στον παιδικό οργανισμό και της αποτελεσματικότητας της χορήγnσης του σε συγκεκριμέvεs υπο-ομάδεs παιδιών.

Διαβάστε περισσότερα »

Εφηβική ιατρική

Η εφηβεία ορίζεται ως το αναπτυξιακό στάδιο μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Είναι η αναπτυξιακή περίοδος που αρχίζει με τις μεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει με το σχηματισμό της προσωπικής ταυτότητας. Το άτομο κατά την περίοδο αυτή υπόκειται σε μεγάλες και ταχύτατεs αλλαγέs σε όλους τουs βασικούs τομείς της ανάπτυξήs του: το σωματικό, το γνωστικό, το συναισθηματικό και τον κοινωνικό τομέα. Η εξελικτική αυτή διεργασία στη ζωή του ανθρώπου οδηγεί στην κατάκτηση της γνωστής λειτουργίας και τελειώνει με την απόκτηση εvόs σταθερού αισθήματος ταυτότηταs του εαυτού, που είναι και το τελικό ζητούμενο.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top