Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

H χρήση του εισπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (εΝΟ) στα νεογνά

H θεραπευτική χορήγηση του εισπνεομένου NO (εΝΟ) σε τελειόμηνα νεογνά χρησιμοποιείται τε¬λευταία στην αντιμετώπιση της βα,ριάς υποξαιμικής αναπνευστικής ανεπάρκειας που συνοδεύεται με πνευ- μονική υπέρταση. Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι βελτιώνει την οξυγόνωση και ελαττώνει την ανάγκη για ECMO χωρίς όμως να επηρεάζει τη θνησιμότητα. Η χρήση του στα πρόωρα νεογνά με βαριά υποξαιμική ανα¬πνευστική ανεπάρκεια θεωρείται προς το παρόν πειραματική. Υπάρχουν επίσης ορισμένες ενδείξεις ότι το εΝΟ έχει επίδραση και στη χρόνια πνευμονοπάθεια. Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μια σύντομη ανασκόπη¬ση των δράσεων του ΝΟ και της κλινικής εφαρμογής του στα νεογνά.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top