Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Ανάλυση των παιδικών ατυχημάτων τύπου δηλητηριάσεων. Κλινικο-επιδημιολογική μελέτη

Επιδημιολογικές παρατηρήσεις και στατιστικές μελέτες έχουν δείξει ότι στα παιδιά τα διάφορα ατυχήματα αποτελούν την πρώτη σε συχνότητα αιτία θανάτου. Στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία ούτε για τη συχνότητα των παιδικών ατυχημάτων γενικά, ούτε ειδικότερα για αυτά του τύπου δηλητηριάσεων. Σκοπός της μελέτης: Η ανάλυση σημαντικού αριθμού παιδικών δηλητηριάσεων. Υλικό και μέθοδος: Μελετήθηκαν 1559 παιδιά τα οποία νοσηλεύθηκαν στις Α' και Β' Παιδιατρικές Κλινικές του ΑΠΘ, για δηλητηρίαση ποικίλης αιτιολογίας, τη περίοδο 1985-2001. Αποτελέσματα: Από τα 1559 παιδιά το 57,08% ήταν αγόρια και το 42,91% κορίτσια, μέσης ηλικίας 3,33 (±2,52) και 4,08 (±3,51) έτη, αντίστοιχα. Το είδος της φαρμακευτικής ή άλλης χρήσης χημικής ουσίας που προκάλεσε την δηλητηρίαση ήταν κατά σειρά συχνότητας: φάρμακα σε χάπια (25,01%) ή σιρόπια (6,06%), πετρέλαιο ή διάφορα παράγωγά του (12,37%), χημικές ουσίες (9,49%) και οικιακά καθαριστικά (6,09%). Π πορεία των παιδιών στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν καλή. Π γεωγραφική-χωροταξική κατανομή των δηλητηριάσεων, που ήταν βασικά από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, έδειξε μεγαλύτερη συχνότητα στη Δυτική Θεσσαλονίκη (29,82%), μικρότερη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη (25,52%) και σημαντικά μικρότερη στην περιοχή του Κέντρου (13,91%), ενώ από την Επαρχία ήταν 25,58%. Συμπεράσματα: Οι παιδικές δηλητηριάσεις είναι συχνότερες στα αγόρια, είναι γενικά ελαφρές και έχουν καλή έκβαση, ενώ η συχνότητά τους συνδέεται και με τις γενικότερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες διαβίωσης αυτών.

Διαβάστε περισσότερα »

Παιδικά ατυχήματα τύπου τραυματισμών: Ευρήματα και παρατηρήσεις επί 13.770 περιπτώσεων

Εισαγωγή: Επιδημιολογικές παρατηρήσεις και στατιστικές μελέτες απέδειξαν ότι τα ατυχήματα της παιδικής ηλικίας αποτελούν τη συχνότερη αιτία θανάτου, μεταξύ των οποίων σημαντική θέση καταλαμ¬βάνουν οι διάφορες τραυματικές κακώσεις. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία σε εθνικό επίπεδο για τη συχνότητα και τις επιμέρους κατηγορίες παιδικών ατυχημάτων και ειδικότερα για τα τραυματικής αιτιολογίας ατυχήματα ενώ ελάχιστα αναφέρονται για τη συχνότητα των «σκόπιμων-μη τυχαίων» τραυματι¬κών ατυχημάτων. Σκοπός της μελέτης: Η μελέτη σημαντικού αριθμού τραυματικών παιδικών ατυχημάτων και η καταγραφή ύποπτων περιπτώσεων παιδικής κακοποίησης. Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 13770 παιδιά (32,7% των εισαγωγών) κάτω των 14 ετών με τραυματικές κακώσεις, που νοσηλεύτηκαν στην Παι¬δοχειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, την περίοδο 1979-2002. Από αυτά, 62% ήταν αγόρια και 38% κορίτσια, μέσης ηλικίας 5,9 (±4,3) και 5,5 (±5,2) έτη αντίστοιχα Αποτελέσματα: Η σειρά συχνότητας ανά κατηγορία βλάβης ήταν τραυματικές κακώσεις 65,6%, τροχαία 11,1%, κατάγματα 6,24%, πτώσεις από ύ„ος και παρασύρσεις 5,77% και εγκαύματα 5,17% λοιπές κατηγορίες 6,12%. Οι τραυ¬ματικές κακώσεις, τα εγκαύματα και τα κατάγματα εμφάνισαν σαφή φθίνουσα πορεία, ενώ τα τροχαία εί¬χαν μικρή κυμαινόμενη αύξηση. Η πορεία και έκβασή τους ήταν καλή, ελάχιστος αριθμός απεβίωσε (0,03%). Τέλος, η συχνότητα της παιδικής κακοποίησης ήταν μικρή (2,28%). Συμπεράσματα: Τα παιδικά τραυματικά ατυχήματα είναι συχνά, συχνότερα στα αγόρια (σχέση 2:1 περίπου), αλλά της ίδιας μέσης ηλικίας στα δύο φύλα. Οι διάφορες κακώσεις είναι συνήθως ελαφρές και έχουν καλή πορεία και έκβαση, ενώ η συχνότητα της παιδικής κακοποίησης είναι σχετικά μικρή.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top