Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Εξανθήματα στην πορεία ιογενούς ή μυκοπϊασματικής λοίμωξης σε παιδιατρικούς ασθενείες

Σκοπός της μελέτης είναι να καταγραφεί η επιδημιολογία, οι συνοδές κλινικές εκδηλώσεις και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του εξανθήματος, που παρατηρείται στην πορεία ιογενούς ή μυκοπλασματικής λοίμωξης, σε νοσηλευόμενα παιδιά. Επιπλέον η διερεύνηση τη προγνωστικής σημασίας του τύπου του εξανθήματος και των αυξημένων τιμών των τρανσαμινασών στον προσδιορισμό του αιτιολογικού παράγοντα τη λοίμωξης. Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 54 ασθενείς (24Α) ηλικίας 5 μηνών -14 ετών (διάμεση ηλικία: 4,3 έτη) με άτυπο εξάνθημα που συνόδευε ιογενή ή μυκοπλασματική λοίμωξη. Αποτελέσματα: Το εξάνθημα παρατηρήθηκε τους χειμερινούς μήνες στο 64,8% των ασθενών και είχε μέση διάρκεια 3,5 μέρες. 77,7% των ατόμων παρουσίασε πυρετό και 29,60% ήπιο κνησμό. 77,7% νόσησε από λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, 25,9°% από λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού, ενώ 51,4°% εμφάνισε γαστρεντερικές εκδηλώσεις. Οι συχνότεροι τύποι του εξανθήματος ήταν: κηλιδώδες και κηλιδοβλατιδώδες (53,7%), κνιδωτικό (20,3ο%), φυσσαλιδώδεε (11,10%) και κηλιδοβλατιδώδες με πετέχειες (7,4%). Στο 37,3% των περιπτώσεων απομονώθηκαν ιοί του αναπνευστικού, στο 24,07% ερπητοίοί, στο 14,8% picorna ιοί και στο 11,1% mycoplasma pneumoniae, ενώ στο 12,9% διαπιστώθηκε συλλοίμωξη από δύο παθογόνα. Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 5,5 μέρες και όλοι οι ασθενείς είχαν ομαλή πορεία και έκβαση. Συμπέρασμα: Τα εξανθήματα που εκθύονται στην πορεία ιογενών και μυκοπλασματικών λοιμώξεων έχουν εποχική κατανομή και κοινούς χαρακτήρες και είναι συνήθως καλοήθη και αυτοπεριοριζόμενα, ενώ τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους μπορεί να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του αιτιολογικού παράγοντα της λοίμωξης.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top