Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Αντιμετώπιση με βαλγκανσικλοβίρη παιδιατρικού ασθενούς με ηπατίτιδα από τον ιό Epstein-Barr. Περιγραφή περίπτωσης

Ο ιός Epstein-Barr είναι DNA ιός, ανήκει στην οικογένεια των ερπητοϊών και προκαλεί τη λοιμώδη μονοπυρήνωση. Πολύ συχνή επιπλοκή είναι η ηπατίτιδα που συνήθως είναι αυτοπεριοριζόμενη και δεν χρήζει θεραπείας. Περιγράφεται η περίπτωση ενός αγοριού ηλικίας 3 ετών που παραπέμφθηκε ...

Διαβάστε περισσότερα »

Φυματιώδης περικαρδίτιδα σε έφηβο. Περιγραφή περίπτωσης

Η φυματιώδης περικαρδίτιδα αποτελεί σπάνια μορφή εξωπνευμονικής φυματίωσης στις αναπτυγμένες χώρες (0,5-4% των περιπτώσεων), ενώ φθάνει σε ποσοστό μέχρι 65-70% στις αναπτυσσόμενες. Το 25% των ανωτέρω περιπτώσεων αφορά άτομα ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα »

Holter ρυθμού σε παιδιά χωρίς υποκείμενη καρδιακή νόσο: Συσχέτιση ευρημάτων με αιτίες παραπομπής

Σκοπός της εργασίας ήταν η καταγραφή των διαταραχών του καρδιακού ρυθμού με Holter ρυθμού σε παιδιά χωρίς υποκείμενη καρδιακή νόσο και η συσχέτιση των ευρημάτων με τις αιτίες παραπομπής. Μελετήθηκαν αναδρομικά 312 Holter ρυθμού (149 αγόρια, 163 κορίτσια) σε παιδιά ...

Διαβάστε περισσότερα »

Εκτίμηση πρώιμων οργανικών βλαβών σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με δρεπανοκυτταρική νόσο

Η δρεπανοκυτταρική νόσος (ΔΝ) ανήκει στην ομάδα των αιμοσφαιρινοπαθειών. Η κλινική εικόνα της νόσου είναι αποτέλεσμα των επαναλαμβανόμενων αγγειακών εμφράκτων και της χρόνιας αιμόλυσης. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ενδελεχής εκτίμηση της λειτουργίας βασικών οργάνων και συστημάτων (σπληνός, νεφρών, κεντρικού νευρικού, αναπνευστικού, καρδιαγγειακού και συστήματος πήξης και ινωδόλυσης) σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με ΔΝ. Στη μελέτη έλαβαν μέρος 19 ασθενείς ηλικίας 3,5 έως 19 ετών (μ. ο. 11 ± 5 έτη). Προσδιορίστηκαν αιματολογικές, βιοχημικές και παράμετροι του μηχανισμού πήξης. Πραγματοποιήθηκε βιοχημική ανάλυση ούρων 24ώρου και υπερηχογράφημα νεφρών. Διενεργήθηκε νευροαπεικονιστικός έλεγχος με ΜRI και ΜRA εγκεφάλου, νευροφυσιολογικός έλεγχος με διακρανιακό υπερηχογράφημα Doppler και νευροψυχολογικός έλεγχος. Τέλος, πραγματοποιήθηκε σπινθηρογράφημα ήπατος-σπληνός, υπερηχογράφημα καρδιάς και πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου. Αποτελέσματα: σε σημαντικό αριθμό ασθενών διαπιστώθηκαν αυξημένα επίπεδα ινωδών διμερούς, παραγόντων VIII και von Willebrand, και ελαττωμένα επίπεδα πρωτεΐνης C και S. Περίπου στο 1/3 των ασθενών διαπιστώθηκε μικρο- ή μακρολευκωματινουρία. Σε ποσοστό 10,5% διαπιστώθηκαν αυξημένες ταχύτητες ροής στο διακρανιακό Doppler, εύρημα συμβατό με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Ποσοστό 18,7% των εξετασθέντων ασθενών παρουσίασε χαμηλό δείκτη νοημοσύνης. Ποσοστό 77% των μη σπληνεκτομηθέντων ασθενών παρουσίασε εκσεσημασμένη μείωση της λειτουργικότητας του σπλήνα. Το 94,4% των ασθενών παρουσίασε σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας-υπόπνοιας του ύπνου. Συμπερασματικά, οι ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο παρουσιάζουν συμμετοχή από ποικίλα συστήματα και οι διαταραχές αυτές φαίνεται να αρχίζουν πρώιμα στην παιδική ηλικία. Απαιτείται τακτικός έλεγχος από παιδιάτρους ποικίλων ειδικοτήτων για την έγκαιρη ανίχνευση και σωστή αντιμετώπιση των βλαβών αυτών.

Διαβάστε περισσότερα »

Σύγκριση της επίδρασης της Μοντελουκάστης και των Εισπνεομένων Στεροειδών στο Εκπνεόμενο Μονοξείδιο του Αζώτου (eNO) και την αναπνευστική λειτουργία σε ασθματικά παιδιά

Το εκπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου (eNO) αποτελεί μη επεμβατικό και ευαίσθητο δείκτη φλεγμονής των αεραγωγών. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της επίδρασης της μοντελουκάστης στο eNO και η σύγκρισή της με την αντίστοιχη δράση των εισπνεόμενων στεροειδών, σε ασθματικά παιδιά. Υλικό – Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 26 παιδιά (μέση ηλικία ± SD: 14 ± 2 έτη) με μέτριο επίμονο άσθμα, που δεν λάμβαναν αντιφλεγμονώδη προφυλακτική αγωγή. Αρχικά, οι ασθενείς έλαβαν μοντελουκάστη για 15 μέρες, έπειτα διέκοψαν την αγωγή για 15 μέρες και τέλος, έλαβαν εισπνεόμενα στεροειδή για 15 μέρες. Η εκτίμηση έγινε με τη μέτρηση του eNO και της αναπνευστικής λειτουργίας με σπιρομέτρηση στην αρχή και στο τέλος της κάθε θεραπευτικής παρέμβασης. Αποτελέσματα: Η μέση τιμή του eNO ελαττώθηκε σημαντικά τόσο μετά τη χορήγηση της μοντελουκάστης (p=0.004), όσο και μετά τη χορήγηση των εισπνεόμενων στεροειδών (p=0.003). Τα εισπνεόμενα στεροειδή ελάττωσαν το eNO σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τη μοντελουκάστη (p=0.01). Συμπεράσματα: Ο προσδιορισμός του eNO αποτελεί μια απλή μέθοδο ελέγχου της φλεγμονής των αεραγωγών και ανταπόκρισης στη θεραπεία σε παιδιά με βρογχικό άσθμα. Οι τιμές του eNO ελαττώνονται σημαντικά με τη χορήγηση μοντελουκάστης. Τα εισπνεόμενα στεροειδή αποκαθιστούν τις τιμές του eNO στα φυσιολογικά επίπεδα σε παιδιά με μέτριο επίμονο άσθμα.

Διαβάστε περισσότερα »

Εξελίξεις και προοπτικές στο παιδικό βρογχικό άσθμα

Παλαιότερα, για το βρογχικό άσθμα ενοχοποιείτο o βρογχόσπασμος (βρογχική υπεραντιδραστικότητα), ως μοναδικός παθογενετικός μηχανισμός, ενώ σήμερα, ενοχοποιούνται δύο μηχανισμοί, ο βρογχό­σπασμος και η φλεγμονή. Η φλεγμονή είναι το αποτέλεσμα της ανισορροπίας μεταξύ της Th1 (προστασία από την ατοπία) και Th2 (προδιάθεση για ατοπία η άσθμα) ανοσιακης απάντησης. Σήμερα, μεγάλη έμφαση δίνεται στην Υπόθεση της Υγιεινής, που τονίζει τον πιθανό προστατευτικό ρόλο της πρώιμης έκθεσης σε μικροβιακό περιβάλλον (ενδοτοξίνη). Στον όρο βρογχικό άσθμα ως κλινικό σύνδρομο περιλαμβάνονται 3 φαι­νότυποι εκπνευστικης συρίττουσας αναπνοής με διαφορετική ηλικιακη κατανομή. Η θεραπευτική έμφαση στο βρογχικό άσθμα έχει διαφοροποιηθεί και φάρμακα πρώτης γραμμής αποτελούν τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδη. Οι νεότεροι β2-διεγέρτες μακράς δράσης δε συνιστώνται ως μσνοθεραπεία και συνδυάζονται πάντα με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδη.

Διαβάστε περισσότερα »

Αντιμετώπιση ευμεγέθους υπογλωττιδικού αιμαγγειώματος με προπρανολόλη σε βρέφος με σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια

Το υπογλωττιδικό αιμαγγείωμα είναι ένας σπά¬νιος, καλοήθης όγκος της παιδικής ηλικίας, που εμφανίζε¬ται κατά τις πρώτες εβδομάδες ζωής με κύρια εκδήλωση τον εισπνευστικό συριγμό. Μπορεί να προκαλέσει σημα¬ντική απόφραξη στην περιοχή του λάρυγγα και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή. Περιγράφουμε την περίπτωση ενός κο¬ριτσιού ηλικίας 50 ημερών με υπογλωττιδικό αιμαγγείωμα που εκδηλώθηκε με εισπνευστικό συριγμό από την ηλικία των 3 εβδομάδων και σοβαρά συμπτώματα απόφραξης αεραγωγού για τα οποία χρειάστηκε σε δύο περιπτώσεις ενδονοσοκομειακή νοσηλεία. Κατά τη μικρολαρυγγο- σκόπηση ανευρέθηκε υπογλωττιδικό αιμαγγείωμα που προκαλούσε απόφραξη του λάρυγγα 80% και επιβεβαι¬ώθηκε με μαγνητική τομογραφία τραχήλου. Χορηγήθηκε προπρανολόλη από του στόματος με σημαντική και τα¬χεία ανταπόκριση. Τέσσερεις μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας το βρέφος αναπτύσσεται καλά και παραμένει ασυμπτωματικό. Ο ενδοσκοπικός επανέλεγχος έδειξε ση-μαντική βελτίωση του βαθμού απόφραξης.

Διαβάστε περισσότερα »

Μητρικό κάπνισμα, αναπτυσσόμενος πνεύμονας και εκδήλωση συρίττουσας αναπνοής/άσθματος

Το ποσοστό των καπνιστών/στριών παγκοσμίως είναι υψηλό, παρά το γεγονός πως το κάπνισμα έχει συσχετιστεί με αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, αυτοάνοσα, κ.ά. νοσήματα. Ειδικά το μητρικό κάπνισμα φαίνεται να συνδυάζεται με προβλήματα από το αναπνευστικό σύστημα στα παιδιά, ήδη από την ενδομήτρια ζωή. Το ενδομήτριο κάπνισμα φαίνεται πως έχει δυσμενείς συνέπειες όχι μόνο στην έγκυο αλλά και στο κύημα επηρεάζοντας τον πλακούντα και την ενδομήτρια ανάπτυξη. Το καιγόμενο τσιγάρο παράγει περισσότερες από 6.000 διαφορετικές ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν με πολλούς τρόπους την ενδομήτρια ανάπτυξη του πνεύμονα. Τονίζεται ότι επηρεάζεται το αναπνευστικό σύστημα του εμβρύου, με αποτέλεσμα τη γέννηση παιδιών με μειωμένη πνευμονική λειτουργία που προδιαθέτει σε ανάπτυξη συρίττουσας αναπνοής/άσθματος. Το άσθμα αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα με υψηλό επιπολασμό. Η αιτιοπαθογένειά του είναι πολυπαραγοντική και περιλαμβάνει τόσο γενετικούς όσο και περιβαλλοντικούς παράγοντες, από τους οποίους ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο κάπνισμα. Πολλά από τα συστατικά του καιγόμενου τσιγάρου δύνανται να προκαλέσουν επιγενετικές αλλαγές, με αποτέλεσμα το ενδομήτριο κάπνισμα να καθορίζει την πνευμονική λειτουργία όχι μόνο περιγεννητικά, αλλά μέχρι και την ενήλικη ζωή ή και σε επόμενη γενεά. Πρόσφατες μελέτες επίσης εισηγούνται ότι το μητρικό κάπνισμα σχετίζεται με αλλεργική ευαισθητοποίηση και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Η διεθνής έρευνα σήμερα εστιάζεται ιδιαίτερα στην αλληλεπίδραση των συστατικών του τσιγάρου με το γονιδίωμα για την ανάπτυξη συρίττουσας αναπνοής/άσθματος.

Διαβάστε περισσότερα »

Croup: ερωτήματα και απαντήσεις σήμερα

0 opos «croup» χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός κλινικού συνδρόμου που έχει οξεία εκδήήωση και χαρακτηρίζεται από την παρουσία βράγχουε φωνήε, υήα- κώδη βήχα και εισπνευστικού συριγμού ενώ μπορεί να συ-νυπάρχει ποικίήήου βαθμού αναπνευστική δυσχέρεια. Πα-ρατηρείται συχνότερα σε παιδιά μικρήε ηήικίαε και οφείήε- ται σε απόφραξη του ανώτερου αναπνευστικού στην περιο-χή του ήάρυγγα. Ανάήογα με την αιτιοήογία και την υπο-κείμενη παθοήογοανατομική βήάβη το croup διακρίνεται σε ιογενέε (οξεία ήαρυγγοτραχειίτιδα και σπασμωδικό croup) και μικροΒιακό: ήαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα/ ήαρυγγοτρα- χειοβρογχοπνευμονίτιδα (συμπεριήαμβάνεται και η μικρο- βιακή τραχειίτιδα) και διφθερίτιδα (ήαρυγγική μορφή). 0ι περισσότερεε περιπτώσειε είναι ιογενούε αιτιοήογΐαε. Η αντι¬μετώπιση του ιογενούε croup περιήαμβάνει τη χορήγηση ετεροειδών που βεήτιώνουν την κήινική εικόνα και τη φυ¬σική πορεία τηε νόσου. Στιε σοΒαρότερεε περιπτώσειε η χο¬ρήγηση νεφεήοποιημένηε επινεφρίνηε προσφέρει γρήγορη αήήά πρόσκαιρη ανακούφιση των συμπτωμάτων, μειώνο- νταε σημαντικά την ανάγκη διασωήήνωσηε. Η Βαριά κήινι¬κή εικόνα croup που δεν απαντά στην αγωγή με στεροειδή και επινεφρίνη, ιδιαίτερα όταν υπάρχει και συμμετοχή του κατώτερου αναπνευστικού θα πρέπει να θέτει την υπόννοια ήαρυγγοτραχειοβρογχίτιδαε/ ήαρυγγοτραχειοβρογχοπνευ- μονίτιδαε. Στην περίπτωση αυτή έχει ένδειξη η χορήγηση αντιβιοτικών ενώ συχνά θα χρειαστεί διασωήήνωση. Η διά-γνωση παραμένει κήινική. 0 εργαστηριακόε έήεγχοε χρειά-ζεται σε περιπτώσειε όπου υπάρχουν ατυπίεε στο ιστορικό ή την κήινική εικόνα, όταν τα συμπτώματα επιμένουν για ασυνήθιστα μεγάήο χρονικό διάστημα ή όταν υπάρχουν πολλές υποτροπές.

Διαβάστε περισσότερα »

Το σύνδρομο αποφρακτικής αννοίας στον ύπνο στα παιδιά

Το σύνδρομο αποφρακτικής άπvoιαs στον ύπνο στα παιδιά αποτελεί μέρos μιας ευρύτερηs κλιvικήs οντότητας με την ονομασία "αποφρακτικού τύπου διαταραχές της aναπνοής". Στον όρο αυτόν συγκαταλέγεται επίσης η πρωτοπαθήs ρεγχώδη αναπνοή, το σύνδρομο αυξημένων αντιστάσεων του ανώτερου αεραγωγού και ο αποφρακτικόs υποαερισμός. Mόλιs τα τελευταία χρόνια έγινε αντιληπτή η μεγάλη συχνότητα του συνδρόμου στην παιδική ηλικία και υπήρξε ένα έντονο ενδιαφέρον για την παθοφυσιολογία του συνδρόμου, η οποία είναι διαφορετική από αυτή των ενηλίκων. Κυρίαρχη αιτία παραμένει η υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων και παρίσθμιων αμυγδαλών στα παιδιά. Mέθoδos εκλoγήs για τη διάγνωση του συνδρόμου αποτελεί η πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου. Τα τελευταία χρόνια αυξάνει συvεχώs η συσχέτιση του συνδρόμου με απώτερεs επιπλοκές από το καρδιαγγειακό, με διαταραχέs τη νευροανάπτυξη, τη συμπεριφoράs και του μεταβολισμού. Η καλύτερη θεραπεία για την αντιμετώπιση αυτών των επιπλοκών, είναι η πρώιμη διάγνωση και η αντιμετώπιση του συνδρόμου.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top