Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Συνοδές διαταραχές και αvαπnρiες σε παιδιά με αμφοτεροπλευρη σπαστική εγκεφαηικη παραηυση και ευρήματα περικοιλιακής λευκομαλακίας στη μαγνητικη τομογραφία εγκεφάλου

Η περκοιλιακή λευκομαλακία (Π§) συνιστά τη συχνότερα συναντώμενη βλάβη στα παιδιά με σπαστική εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ) και συσχετίζεται κύρια με τον πρόωρο τοκετό. Σκοπόκ ms μελέτη ήταν η συσχέτιση τη ηλικία κύnσns, του τύπου τη εγκεφαλκήκ πapάλυσns και του βαθμού τη περκοιλιακήκ λευκομαλακία με την εμφάνιση συνοδών διαταραχών ή αναπηριών. Μελετήθηκαν αναδρομικά 147 παιδιά, ηλκιη 5 έωs 13 ετών με αμ- φοτερόπλευρη σπαστική ΕΠ και ευρήματα Π§ στη μαγνη- τκή τομογραφία εγκεφάλου. Αποτελέσματα. 115 (78,2%) ασθενεί>s είχαν σπαστική διπληγία (103 πρόωρα, 12 τελει- όμηνα) και 32 (21,80%) ασθενείs είχαν σπαστική τετρα- πληγία (29 πρόωρα, 3 τελειόμηνα). Η Π§ χαρακτηρίσθηκε ωs ήπια σε 65 (44,2%) ασθενεί!s, μέτρια σε 35 (23,80%) ασθενειΚ και Βαριά σε 47 (32°%) ασθενεί!s. 35 (23,80%) ασθενείs γεννήθηκαν πριν την 28η εβδομάδα κύηση 73 (49,7°%) μεταξύ 29-32 εβδομάδων, 24 (16,30%) μεταξύ 33-36 εβδομάδων και 15 (10,2°%) μετά την 37η εβδομάδα κύηση. Ήπια Π§ ήταν στατιστικά συχνότερη στα τελειόμηνα (p<0,001), ενώ μέτρια και Βαριά Π§ ήταν συχνότερη στα πρόωρα (p<0,001). Όσον αφορά τκ συvοδέs δlaτapaχέs και αναπηρία, επιληψία εμφανίσθηκε στο 23,8°% των ασθενών, νοητκή υστέρηση στο 38,10%, αδυναμία ελεύθερη Βάδισα στο 40,8%, οφθαλμιέ διατα- ραχέκ στο 57,80%, διαταραχέκ λόγου στο 57,10% και ορθοπεδικά προβλήματα στο 72,70% των ασθενών.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top