Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Πρόληψη Ρευματικού Πυρετού – Διάγνωση και Θεραπεία της οξείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγοαμυγδαλίτιδας

Πρόσφατα δεδομένα για την πρόληψη του Ρευματικού Πυρετού Η πρόληψη του ρευματικού πυρετού και των υποτροπών του επιτυγχάνεται με τον έλεγχο των λοιμώξεων από β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας Α (GAS). Η πρωτογενής πρόληψη (πρόληψη του πρώτου επεισοδίου) στοχεύει στη σωστή διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των στρεπτοκοκκικών λοιμώξεων. Η δευτερογενής πρόληψη στοχεύει στην πρόληψη των υποτροπών μέσω της συνεχούς και μακροχρόνιας χορήγησης αντιμικροβιακής αγωγής, καθώς τα άτομα που νόσησαν από ρευματικό πυρετό έχουν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής μετά από λοίμωξη από GAS. Στις αναπτυσσόμενες χώρες περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι προσβάλλονται από ρευματικό πυρετό. Στις αναπτυγμένες χώρες η επίπτωση έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν μικρής έκτασης επιδημίες, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση των παλαιότερων οδηγιών που είχαν εκδοθεί το 1995.

Διαβάστε περισσότερα »

Αντιμετώπιση ευμεγέθους υπογλωττιδικού αιμαγγειώματος με προπρανολόλη σε βρέφος με σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια

Το υπογλωττιδικό αιμαγγείωμα είναι ένας σπά¬νιος, καλοήθης όγκος της παιδικής ηλικίας, που εμφανίζε¬ται κατά τις πρώτες εβδομάδες ζωής με κύρια εκδήλωση τον εισπνευστικό συριγμό. Μπορεί να προκαλέσει σημα¬ντική απόφραξη στην περιοχή του λάρυγγα και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή. Περιγράφουμε την περίπτωση ενός κο¬ριτσιού ηλικίας 50 ημερών με υπογλωττιδικό αιμαγγείωμα που εκδηλώθηκε με εισπνευστικό συριγμό από την ηλικία των 3 εβδομάδων και σοβαρά συμπτώματα απόφραξης αεραγωγού για τα οποία χρειάστηκε σε δύο περιπτώσεις ενδονοσοκομειακή νοσηλεία. Κατά τη μικρολαρυγγο- σκόπηση ανευρέθηκε υπογλωττιδικό αιμαγγείωμα που προκαλούσε απόφραξη του λάρυγγα 80% και επιβεβαι¬ώθηκε με μαγνητική τομογραφία τραχήλου. Χορηγήθηκε προπρανολόλη από του στόματος με σημαντική και τα¬χεία ανταπόκριση. Τέσσερεις μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας το βρέφος αναπτύσσεται καλά και παραμένει ασυμπτωματικό. Ο ενδοσκοπικός επανέλεγχος έδειξε ση-μαντική βελτίωση του βαθμού απόφραξης.

Διαβάστε περισσότερα »

Βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια από RAG1 μετάλλαξη σε βρέφος με στασιμότητα βάρους

Η βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια περιλαμβάνει μια ετερογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες προκαλούνται από γενετικές ανωμαλίες και επηρεάζουν τόσο τη χημική όσο και την κυτταρική ανοσία. Περιγράφεται η περίπτωση αγοριού το οποίο έπασχε από Βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια με κύριο κλινικό εύρημα τη στασιμότητα σωματικού βάρους. Η πλήρης απουσία Β και Τ λεμφοκυττάρων, ο εξαιρετικά αυξημένος αριθμός κυττάρων φυσικών φονέων στην περιφέρεια, καθώς και η παρουσία δύο διαφορετικών μεταλλάξεων στο γονίδιο RAG1 έθεσαν τη διάγνωση της βαριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας. Ενώ τα συνήθη συμπτώματα της νόσου είναι οι σοβαρές λοιμώξεις, στην περίπτωση αυτή, προέχον σύμπτωμα ήταν η στασιμότητα σωματικού βάρους, η οποία ήταν επίμονη και δεν μπορούσε να αποδοθεί σε συνήθη αίτια. Η στασιμότητα σωματικού βάρους δυνατόν να αποτελέσει πρώιμη εκδήλωση της νόσου.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top