Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Χυλοπερικάρδιο σε κυστικό ύγρωμα. Αναφορά μιας περίπτωσης

Το χυλοπερικάρδιο είναι μια σπάνια αιτία περικαρδιακής συλλογής και εμφανίζεται δευτεροπαθώς σε συγγενή, τραυματική ή ιατρογενή (καρδιακή επέμβαση) επικοινωνία μεταξύ του θωρακικού πόρου και του περικαρδίου. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί δευτεροπαθώς σε απόφραξη του θωρακικού πόρου από κακοήθεια, ενδοθωρακική μάζα, ...

Διαβάστε περισσότερα »

Παραοισοφαγική Κήλη σε Νεογνό: Περιγραφή περίπτωσης

Η παραοισοφαγική κήλη αποτελεί μία σπάνια πάθηση τη νεογνικής και παιδικής ηλικίας, η οποία χρήζει άμεση χειρουργικής αντιμετώπισης λόγω των πιθανών επιπλοκών της. Η κλινική εικόνα σε συνδυασμό με την ακτινογραφία θώρακοε μπορούν να θέσουν την υποψία τη νόσου, που επιβεβαιώνεται με τη διάβαση του ανώτερου πεπτικού συστήματος. Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική και για την αποφυγή των μετεγχειρητικών επιπήοκών συστήνεται η διενέργεια γαστροπηξίας. Παρουσιάζεται περίπτωση ενός πρόωρου νεογνού με παραοισοφαγική κήλη, που αντιμετωπίστηκε επιτυχώε χειρουργικά την ένατη ημέρα ζωής. Έγινε ανάταξη του θόήου του στομάχου, αφαίρεση του κηλικού σάκου, σύγκριση των σκεπών του οσοφαγκού τρήματος του διαφράγματος και οπίσθια γαστροπηξία κατά Hill. Η μετεγχειρητική πορεία υπήρξε ομαλή, χωρίς την εμφάνιση κάποιας ιδιαίτερης επιπλοκής.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top