Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα

Στόχος της Πρώιμης Παρέμβασης στα παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης των παιδιών με την συνεργασία των οικογενειών. Η θετική επίδραση της Πρώιμης Παρέμβασης στην συναισθηματική, κοινωνική, κινητική εξέλιξη του παιδιού αλλά και στην αλληλεπίδραση της οικογένειας με το παιδί έχει τεκμηριωθεί από διάφορες έρευνες. Οι υπηρεσίες της Πρώιμης Παρέμβασης επικεντρώνονται είτε στο παιδί είτε στην οικογένεια και πραγματοποιούνται σε κέντρα, σχολεία ή στο σπίτι του παιδιού. Στο πλαίσιο αυτό στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται ιδιωτικός φορέας Πρώιμης Παρέμβασης σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του σε παιδιά και στις οικογένειές τους στο σπίτι, με βασικούς τομείς υποστήριξης την οπτική και σωματική αντίληψη, τον προσανατολισμό και την κινητικότητα, τις καθημερινές δεξιότητες και την συμβουλευτική γονέων.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top