Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Ρήξη ενδοκρανιακού ανευρύσματος: ασυνήθης εκδήλωση σε παιδί με σύνδρομο Klippel-Trenaunay-Weber

Tο σύνδρομο Klippel-Trenaunay-Weber αφορά ασθενείς με υπερτροφία μέλους του σώματος, δερματικές τριχοειδικές δυσπλασίες, αρτηριακές και φλεβικές ανωμαλίες. Σε σπάνιες περιπτώσεις αναφέρεται η δημιουργία ανευρυσμάτων. Περιγράφεται η περίπτωση αγοριού 11 ετών με ασυμμετρία, υπερτροφία και ανισοσκελία του αριστερού κάτω άκρου, υποθυρεοειδισμό και παχυσαρκία. Στα πλαίσια διερεύνησης της ανισοσκελίαςυπερτροφίας του κάτω άκρου διαπιστώθηκαν στη μαγνητική αγγειογραφία-φλεβογραφία ευρήματα συμβατά με το σύνδρομο Klippel-Trenaunay-Weber. Μερικούς μήνες αργότερα παρουσίασε οξεία πυραμιδική συνδρομή, λόγω ρήξης ανευρύσματος της λιθοειδούς μοίρας της αριστερής έσω καρωτίδας. Έγινε εμβολισμός και τοποθετήθηκε stent από νευροχειρουργό, ο ασθενής τέθηκε σε αντιπηκτική αγωγή με καλή μετεγχειρητική πορεία. Έξι μήνες αργότερα ανέπτυξε σύνδρομο Horner. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι περιπτώσεις των ανευρυσμάτων στο σύνδρομο Klippel- Trenaunay- Weber στην παιδική ηλικία είναι σπάνιες. Αναφέρονται μόνο πέντε περιπτώσεις σε ενήλικες και μόλις δύο στην παιδική ηλικία. Η παραπάνω περίπτωση αποτελεί την πρώτη καταγραφή στην Ελλάδα παιδιού με σύνδρομο Klippel-Trenaunay-Weber και ρήξη ανευρύσματος.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top