Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Εκλεκτική αλαλία ή επιλεκτική βοβώτητα 4 περιστατικά – 4 αιτίες

Εκλεκτική αλαλία ή επιλεκτική βοβώτητα χαρακτηρίζεται η διαταραχή κατά την οποία το παιδί καταφέρνει να μιλήσει υπό ορισμένες συνθήκες1, 2. Έως σήμερα δεν έχουν εξακριβωθεί οι αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν εκλεκτική αλαλία. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει 4 διαφορετικά περιστατικά τα οποία έχουν διαγνωσθεί με εκλεκτική αλαλία, από δημόσιο φορέα, και σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία του κάθε περιστατικού οι αιτίες είναι διαφορετικές.

Διαβάστε περισσότερα »

Εκλεκτική αλαλία ή επιλεκτική βοβώτητα 4 περιστατικά – 4 αιτίες

Εκλεκτική αλαλία ή επιλεκτική βοβώτητα χαρακτηρίζεται η διαταραχή κατά την οποία το παιδί καταφέρνει να μιλήσει υπό ορισμένες συνθήκες. Έως σήμερα δεν έχουν εξακριβωθεί οι αιτίες που μπορούν να προκαλέ- σουν εκλεκτική αλαλία. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει 4 διαφορετικά περιστατικά τα οποία έχουν διαγνωσθείμε εκλεκτική αλαλία, από δημόσιο φορέα, και σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία του κάθε περιστατικού οι αιτίες είναι διαφορετικές.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top