Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στα παιδιά: ερωτήματα και απαντήσεις

Η υπέρταση στα παιδιά αποτελεί αντικείμενο με αυξανόμενο ενδιαφέρον λόγω της αύξησης της συχνότητάς της, που φτάνει περίπου το 4,5 %, και των δυνητικών επιπτώσεών της, όπως βλάβες σε όργανα-στόχους ήδη από την παιδική ηλικία και εκδήλωση καρδιαγγειακής νόσου στην ενήλικη ζωή. Ιδιαίτερη σημασία έχει να μετράται η αρτηριακή πίεση σε κάθε παιδί άνω των 3 ετών και η μέτρησή της θα πρέπει να γίνεται με τη σωστή μεθοδολογία, είτε χρησιμοποιώντας το υδραργυρικό σφυγμομανόμετρο, είτε ταλαντωσιμετρικές συσκευές. Για την αξιολόγηση της αρτηριακής πίεσης στα παιδιά χρησιμοποιούνται ειδικοί πίνακες (νομογράμματα) που παρέχουν εκατοστιαίες θέσεις (ΕΘ) της αρτηριακής πίεσης για την ηλικία, το φύλο και το ύψος. Η διάγνωση της υπέρτασης βασίζεται στη διαπίστωση αποκλίσεων από τις φυσιολογικές τιμές της αρτηριακής πίεσης ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και το ύψος του παιδιού. Επιπλέον, σημαντική είναι η χρησιμότητα της 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης για τη διάγνωση της υπέρτασης της λευκής μπλούζας και της συγκαλυμμένης υπέρτασης στα παιδιά. Το άρθρο αυτό έχει σκοπό να παρουσιάσει με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων βασικές γνώσεις που πρέπει να κατέχει ο παιδίατρος σχετικά με τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και τη διάγνωση της υπέρτασης στα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα »

Παιδί με ουρολοίμωξη και διάταση του τελικού ουρητήρα

Κορίτσι 2 ετών προσκομίστηκε λόγω δευτέρου επεισοδίου εμπύρεχηε ουρολοίμωξηε. Το πρώτο επεισόδιο εμπύρετης ουρολοίμωξης συνέβη στην ηλικία των 10 μηνών, μετά το οποίο έγινε απεικονιστικός έλεγχος του ουροποιητικού, τα ευρήματα του οποίου φαίνονται στον πίνακα 1. Τα ευρήματα από την ενδοφλέβια πυελογραφία (IVP) και το νεφρόγραμμα 99mTc-MAG- 3 φαίνονται OXIS εικόνες 1 και 2. Από τη φυσική εξέταση δε διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top