Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Στάδιο ανάπτυξης και ατυχήματα στα παιδιά

Στόχος της έρευνάς μας είναι να μελετήσουμε το profile των κακώσεων ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και να ελέγξουμε αν οι γονείς είναι γνώστες των κινδύνων. ΥΛΙΚΌ: 11246 παιδιά, έως 19 ετών, που ήρθαν στο ΤΕΠ για ατυχήματα τα 5 τελευταία χρόνια, καθώς και 2200 γονείς. ΜΕΘΟΔΟΣ: καταγράμα με τους ασθενείς σε 3 ηλικιακές ομάδες (1-5, 6-12, 12-19 ετών), τα δημογραφικά στοιχεία, τον τύπο, την κλινική φύση και τη βαρύτητα της κάκωσης σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Οι γονείς απάντησαν σε ερωτηματο­λόγιο και τους χωρίσαμε σε τρεις ομάδες ανάλογα με το επίπεδο μόρφωσης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο σύνολο των παιδιών, συχνότερες ήταν οι κακώσεις των άκρων (42.4%). Μόνο το 11% των ασθενών χρειάστηκε νο­σηλεία. Στην πρώτη ηλικιακή ομάδα, οι πτώσεις ήταν υπεύθυνες για το 82.6% των κακώσεων. Στην δεύτερη ομάδα, οι κακώσεις στη διάρκεια των σπορ, αντιπροσώπευαν το 80.2%. Τα τροχαία και τα ατυχήματα στα σπορ ήταν εξίσου υπεύθυνα για τις κακώσεις στους εφήβους (39.9% και 40.8%). Από τους γονείς που συμ­μετείχαν στην έρευνα, το 60% δεν είχε καμία ενημέρωση, και μόνο το 8% ήταν γνώστες των κινδύνων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα παιδιά ανάλογα με το αναπτυξιακό τους επίπεδο έχουν ροπή προς διαφορετικό είδος ατυχημάτων. Οι παιδίατροι μπορούν να παρέμβουν, προσφέροντας ενημέρωση και εκπαίδευση στους γονείς και στα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top