Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Σπάνιες κλινικές μορφές ρευματικής καρδίτιδας. Περιγραφή 2 περιπτώσεων

Περιγράφονται 2 περιπτώσεις ρευματικού πυρετού με καρδίτιδα, σε αγόρι 12 και σε κορίτσι 8 χρόνων. Στην πρώτη περίπτωση επρόκειτο για ανεπάρκεια μιτροειδούς και κολποκοιλιακό αποκλεισμό με βραδυκαρδία και στη δεύτερη, για μεμονωμένη ανεπάρκεια τριγλώχινας. Οι ασθενείς ακολούθησαν την τρέχουσα θεραπευτική αγωγή. Δέκα μήνες αργότερα μοναδικό εύρημα στον πρώτο ασθενή παρέμεινε πρόπτωση της πρόσθιας γλωχίνας της μιτροειδούς, ενώ στη δεύτερη ασθενή παρέμεινε, 12 μήνες αργότερα, ανεπάρκεια τριγλώχινας II/IV σταδίου. Η συχνότητα του ρευματικού πυρετού στη χώρα μας σήμερα είναι πολύ χαμηλή, αλλά περιγράφονται σποραδικά κρούσματα. Παρά τη μεγάλη συχνότητα της καρδίτιδας στο ρευματικό πυρετό, περιπτώσεις με ανεπάρκεια της μιτροειδούς συνοδευόμενη από κολποκοιλιακό αποκλεισμό ή με μεμονωμένη ανεπάρκεια της τριγλώχινας είναι εξαιρετικά σπάνιες. Οι περιπτώσεις που περιγράφουμε είναι ενδεικτικές για τη σπανιότητά τους αλλά και για την ευνοϊκή τους εξέλιξη, αν η διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπισή τους γίνει έγκαιρα.

Διαβάστε περισσότερα »

Πρωτοπαθές αυτόματο πνευμομεσοπνευμόνιο με υποδόριο εμφύσημα σε κορίτσι 13 χρόνων

Περιγράφεται περίπτωση αυτόματoυ πνευμoμεσoπνευμoνίoυ με υπoδόριo εμφύσημα σε κoρίτσι ηλικίας 13 χρόνων. Η νόσoς εκδηλώθηκε αιφνίδια, σε ηρεμία, χωρίς να πρoηγηθεί λoίμωξη ή τραυματισμός, με συσφικτικό oπισθoστερνικό άλγoς. Η διάγνωση τέθηκε με βάση την κλινική εικόνα, κριγμός στo πρόσθιo θωρακικό τoίχωμα και τoν τράχηλo, και την παθoλoγική ακτινoγραφία θώρακα. Αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με oξυγόνo και κλινoστατισμό. Στoν επανέλεγχo, 10 μέρες αργότερα, τα ευρήματα, κλινικά και εργαστηριακά, ήταν φυσιoλoγικά. O έλεγχoς για ύπαρξη υπoκείμενης νόσoυ ήταν αρνητικός. Γίνεται σύντoμη ανασκόπηση της αιτιoλoγίας και της παθoφυσιoλoγίας τoυ πνευμoμεσoπνευμoνίoυ στα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top