Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Οξύ αιμορραγικό οίδημα των βρεφών

Το οξύ αιμορραγικό οίδημα των βρεφών (ΟΑΟΒ) είναι μια σπάνια λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα της βρεφικής κυρίως ηλικίας. Περιγράφεται ως ιδιαίτερη κλινική οντότητα, αν και πολλοί το χαρακτηρίζουν ως βρεφική μορφή πορφύρας Henoch-Schonlein, η οποία περιορίζεται στο δέρμα. Η κλινική εικόνα του ΟΑΟΒ είναι συνήθωβ θορυβώδη λόγω τη αιφνίδιας έναρξη του αιμορραγικού εξανθήματος και όταν συνοδεύεται από πυρετό, θυμίζει συχνά μηνιγγοκοκκκή σηψαιμία, από την οποία θα πρέπει εξ' αρχής να διαφοροδιαγνωσθεί. Η γενική όμως κατάσταση του ασθενή είναι άριστη όπως και η κλινική πορεία και η πρόγνωση της νόσου. Περιγράφεται η περίπτωση cvos κοριτσιού 12 μηνών με κλινικά και ιστοπαθολογικά ευρήματα, τυπικά του ΟΑΟΒ.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top