Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Έλεγχος αυτοαντισωμάτων κοιλιοκάκης και θυρεοειδίτιδας Hashimoto σε παιδιά και εφήβους με σακχαρώση διανήτη τύπου Ι

Διερεύνηση του τίτλου των αντιθυρεοειδικών αυτοαντισωμάτων και των αυτοαντισωμάτων που ανιχνεύονται στην κοιλιοκάκη, σε παιδιά και εφήβους με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 (ΣΔ1). Ασθενείς/Μέθοδοι: Στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου τους, 150 παιδιά και έφηβοι με ΣΔ1 συμμετείχαν στην μελέτη κατά την τριετία 2007¬2009. Σε όλους διεξήχθη γλυκαιμικός έλεγχος, έλεγχος της θυρεοειδικής λειτουργίας (TSH, fT3,fT4), έλεγχος αντι- θυρεοειδικών αυτoαvτισωμάτωv (anti-TPO, anti-Tg) και έλεγχοε αυτοαντισωμάτων που ανιχνεύονται στην κοιλιοκάκη (ΕΜΑ, AGA-IgA, AGA-IgG, TTG). Αποτελέσματα: Θε¬τικά αυτοαντισώματα που ανιχνεύονται στην κοιλιοκάκη εμφάνισαν 14/148 (9.5%) ασθενείς με ΣΔ1, ενώ τα αντιθυρεοειδικά αυτοαντισώματα ανιχνεύθηκαν στο 20.3°% του δείγματοε. Στο 2.7°% των συμμετεχόντων βρέθηκαν ταυτόχρονα θετικά αντιθυρεοειδικά αυτοαντισώματα και αυτοαντισώματα για την κοιλιοκάκη. Στα κορίτσια, το πο¬σοστό θετικών αυτοαντισωμάτων ήταν μεγαλύτερο, τόσο των αντιθυρεοειδικών όσο και της κοιλιοκάκης, ενώ στα αγόρια τα αυτοαντισώματα που ανιχνεύονται στην κοιλιοκάκη ανιχνεύτηκαν πρωιμότερα συγκριτικά με τα κορίτσια. Τα anti-TPO αυτοαντισώματα βρέθηκαν θετικά, κατά πλειοψηφία στην εφηβική ηλικία και οι περισσότεροι έφηβοι/έφηβες εμφάνιζαν ήδη υποθυρεοειδισμό. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα δείχνουν αυξημένα ποσοστά θετικών αντιθυρεοειδκών αυτοαντισωμάτων και αυτοαντισωμάτων που ανιχνεύονται στην κοϊιοκάκη σε παιδιά με ΣΔ1 ανεξάρτητα από τη διάρκεια του διαβήτη. Το γεγονός αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη για διερεύνηση των αυτοαντισωμάτων από την έναρξη τη νόσου, έτσι ώστε να υπάρξει έγκαιρη διάγνωση πιθανήε εμφάνιση δεύτερη νόσου αυτοάνοσου χαρακτήρα.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top