Μη χασετε

Αρχείο άρθρων

Ισχαιμικό εγκεφαλικό έμφρακτο σε αγόρι ηλικίας 5 ετών με νευρινωμάτωση τύπου 1

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) αποτελούν μία από τις δέκα κύριες αιτίες θανάτου στην παιδική ηλικία και εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλή νοσηρότητα και υψηλό κόστος αποκατάστασης για τους επιβιώσαντες μικρούς ασθενείς. Περιγράφεται η περίπτωση άρρενος ασθενούς ηλικίας 5 ετών που προσήλθε στην κλινική μας με οξεία εγκατάσταση δεξιάς πυραμιδικής συνδρομής. Το παιδί έφερε πολλαπλές καφεγαλακτόχρωες κηλίδες στον κορμό, ενδεικτικές νευρινωμάτωσης τύπου 1. Από τον αρχικό εργαστηριακό έλεγχο, η γενική αίματος και οι βιοχημικές εξετάσεις ήταν φυσιολογικές, ενώ ο έλεγχος του πηκτικού μηχανισμού έδειξε μεταλλάξεις του γονιδίου ΜΤHFR, του παράγοντα V-Leiden και της FII-προθρομβίνης. Ακο- λούθησε νευροαπεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική τομογραφία (MRI) και μαγνητική αγγειογραφία (MRA/MRV) εγκεφάλου ο οποίος επιβεβαίωσε την ύπαρξη ισχαιμικού εμφράκτου και αλλοιώσεων της πρόσθιας και μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Το παιδί τέθηκε άμεσα σε αντιεπιληπτική και αντιπηκτική αγωγή και ξεκίνησε καθημερινές συνεδρίες φυσιοθεραπείας. Ένα μήνα μετά την έξοδο του παιδιού από την κλινική μας παρατηρήθηκε υπολειμματική βλάβη της δεξιάς άκρας χειρός και συστήθηκε συνέχιση της αγωγής για τουλάχιστον 6 μήνες.

Διαβάστε περισσότερα »

Προγνωστικοί Παράγοντες Υποτροπής Πυρετικών Σπασμών: Συσχέτιση με τον αριθμό Υποτροπών

Σκοπός αυτής της προοπτικής τυχαιοποιημένης μελέτης είναι να καθορίσει ποιοι παράγοντες ευθύνονται για την πρώτη αλλά και για τις επόμενες υποτροπές των πυρετικών σπασμών (ΠΣ). Μέθοδος: Η μελέτη περιλαμβάνει 268 παιδιά με πρώτο επεισόδιο ΠΣ. Τα κριτήρια εισαγωγής ήταν: ελεύθερο ιστορικό για απύρετους σπασμούς, χωρίς αντιεπιληπτική αγωγή και ηλικία του παιδιού από 3 μηνών έως 6 ετών. Ανά 4-6 μήνες καθώς και σε κάθε υποτροπή υπήρχε επικοινωνία με την οικογένεια. Αποτελέσματα: Τα παιδιά που είχαν ηλικία έναρξης σπασμών κάτω των 18 μηνών υποτροπίασαν σε μεγαλύτερο ποσοστό. Τα παιδιά με θετικό οικογενειακό ιστορικό ΠΣ ήταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής, ενώ σημαντικό ρόλο στην υποτροπή είχε η επιβάρυνση από τη μητέρα. Η εστιακή σημειολογία και η υποτροπή στο ίδιο εμπύρετο αύξησε κατά πολύ τη συχνότητα υπο- τροπής. Οι προγνωστικοί παράγοντες που σχετίζονται με δεύτερη ή περισσότερες υποτροπές ήταν η μικρή ηλικία έναρξης και κυρίως το θετικό οικογενειακό ιστορικό ΠΣ. Το χαμηλό ύψος του πυρετού ήταν σημαντικός προγνωστικός παράγοντας μόνο για τις πολλαπλές υποτροπές. Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ως ισχυρούς προγνωστικούς παράγοντες τη μικρή ηλικία έναρξης, τους επιπλεγμένους ΠΣ και το θετικό οικογενειακό ιστορικό ΠΣ. Συμπεράσματα: Διαφορετικοί προγνωστικοί παράγοντες ευθύνονται για την πρώτη, τη δεύτερη αλλά και για τις πολλαπλές υποτροπές ΠΣ. Οι προγνωστικοί παράγοντες για υποτροπιάζοντες ΠΣ αποτελούν χρήσιμο εργαλείο, όχι μόνο για τον παιδονευρολόγο αλλά και για τον γενικό παιδίατρο, στην έγκαιρη αναγνώριση των παιδιών με ΠΣ που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο υποτροπής.

Διαβάστε περισσότερα »

Φυσιολογικά πρόωρα δίδυμα από μητέρα με οικογενή μεσογειακό πυρετό υπό θεραπεία με κολχικίνη. Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Ο οικογενής μεσογειακός πυρετός (ΟΜΠ) απο¬τελεί γενετική νόσο που χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζο- ντα επεισόδια πυρετού, συνοδευόμενα από περιτονίτιδα, πλευρίτιδα ή αρθρίτιδα. Η συνεχήε θεραπεία με κολχικίνη στην κύηση προλαμβάνει ns υποτροπέε και την επιδείνω¬ση τη νόσου αλλά προβληματίζει η πιθανότητα χρωμο- σωμικών ανωμαλιών, καθώs η κολχικίνη αποτελείμιτωτι- κό αναστολέα και διαπερνά τον αιματοπλακουντιακό φραγ¬μό. Παρουσιάζεται περίπτωση διδύμων που γεννήθηκαν πρόωρα έπειτα από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή από γυναίκα 31 ετών με ΟΜΠ που λάμβανε κολχικίνη σε όλη τη διάρκεια ms κύησ.η. Τα νεογέννητα, εκfis από ήπια ανα¬πνευστική δυσχέρεια λόγω τηs πpοωpότηταs, είχαν φυ¬σιολογική κλινική και εργαστηριακή εικόνα και παρέμειναν φυσιολογικά στη διάρκεια τη 8μηνη παρακολούθηση. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι η χορήγηση κολχικίνη στην κύηση δεν συνδυάζεται με αυξημένο κίν¬δυνο χρωμοσωμικών ή άλλων διαταραχών.

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll To Top